228Grad ?e ponoviti zahtjev županiji za osnivanjem samostalne lu?ke uprave

Zara?enim novcima želimo sami upravljati!

Godine 1955 Kor?ula je bila šesta luka na Jadranu po broju privezanih brodova, dok je u ovoj godini zadržala status druge po redu hrvatske luke po broju uplovljenja brodova kruzera, pa straha od besparice nema, tvrde Kor?ulani.

Ako Gradsko vije?e usvoji Prijedlog zaklju?ka poglavarstva ,što je posve izvjesno, Grad ?e ponovo   uputiti zahtjev županiji za osnivanjem samostalne lu?ke uprave. Naime, Grad je još 1996 godine podnio sli?an zahtjev, a nekoliko godina poslije opetovano zatražio od Županijskoga poglavarstva o?itovanje o njemu. Kako se do danas poglavarstvo županije oglušilo i zbog politi?kog taktiziranja još nije odgovorilo, Grad je odlu?io ponoviti svoj zahtjev vjeruju?i da zakonske mogu?nosti nisu prepreka. Naime, po sadašnjem Zakonu o pomorskome dobru i morskim lukama propisano je da županije mogu osnovati više lu?kih uprava, o ?emu odluku donosi Županijsko poglavarstvo. Stoga ?e se županijska vlada, nakon mnogo taktiziranja i razli?itih stavova oko toga, kona?no morati izjasniti oko legalnog i legitimnog zahtjeva Kor?ule za osnivanje samostalne lu?ke uprave.

U Gradu vjeruju da ?e uspjeti u svojoj višegodišnjoj nakani samostalnog gospodarenja vlastitom lukom.Za njih je to jednostavno- biti svoj na svome! Argumenti su im nedvojbeni i ve? ranije poznati. Drže da najbolje mogu raspolagati ostvarenim prihodima od svoje luke koja se sada nepotrebno slijevaju u županijsku blagajnu, od koje onda moraju tražiti natrag novce za vlastite programe.

To je, smatraju u gradskoj upravi, nepotrebno te drže da imaju pravo samostalno raspolagati zara?enim novcem i koristiti ga prema vlastitim potrebama. Uvjereni su da je luka Kor?ula profitabilna. O tome, tvrde, postoje nedvojbeni statisti?ki pokazatelji od prihoda Jadrolinijinih feribota, brodova kruzera, jahti, oldtajmera itd. Isti?u da je 1955 godine Kor?ula bila šesta luka na Jadranu po broju privezanih brodova, dok je u ovoj godini zadržala status druge po redu luke po broju uplovljenja brodova kruzera, pa straha od besparice nema.

Osim toga ?elnici grada smatraju da ?e se sami s Jadrolinijom najbolje sporazumjeti oko vra?anja nagomilanog duga za privez njenih feribota, a zara?ene ?e novce najbolje rasporediti za investiranje svojih programa. Iako je proteklih godina Županijska lu?ka uprava zna?ajno investirala u Kor?ulu, Grad drži da ?e od zara?enih novaca još više ulagati u svoje programe te potpuno otkloniti mogu?nost financiranja tu?ih programa bez svoga znanja.

               

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Grad ?e ponoviti zahtjev županiji za osnivanjem samostalne lu?ke uprave

Zara?enim novcima želimo sami upravljati!

Godine 1955 Kor?ula je bila šesta luka na Jadranu po broju privezanih brodova, dok je u ovoj godini zadržala status druge po redu hrvatske luke po broju uplovljenja brodova kruzera, pa straha od besparice nema, tvrde Kor?ulani.

Ako Gradsko vije?e usvoji Prijedlog zaklju?ka poglavarstva ,što je posve izvjesno, Grad ?e ponovo   uputiti zahtjev županiji za osnivanjem samostalne lu?ke uprave. Naime, Grad je još 1996 godine podnio sli?an zahtjev, a nekoliko godina poslije opetovano zatražio od Županijskoga poglavarstva o?itovanje o njemu. Kako se do danas poglavarstvo županije oglušilo i zbog politi?kog taktiziranja još nije odgovorilo, Grad je odlu?io ponoviti svoj zahtjev vjeruju?i da zakonske mogu?nosti nisu prepreka. Naime, po sadašnjem Zakonu o pomorskome dobru i morskim lukama propisano je da županije mogu osnovati više lu?kih uprava, o ?emu odluku donosi Županijsko poglavarstvo. Stoga ?e se županijska vlada, nakon mnogo taktiziranja i razli?itih stavova oko toga, kona?no morati izjasniti oko legalnog i legitimnog zahtjeva Kor?ule za osnivanje samostalne lu?ke uprave.

U Gradu vjeruju da ?e uspjeti u svojoj višegodišnjoj nakani samostalnog gospodarenja vlastitom lukom.Za njih je to jednostavno- biti svoj na svome! Argumenti su im nedvojbeni i ve? ranije poznati. Drže da najbolje mogu raspolagati ostvarenim prihodima od svoje luke koja se sada nepotrebno slijevaju u županijsku blagajnu, od koje onda moraju tražiti natrag novce za vlastite programe.

To je, smatraju u gradskoj upravi, nepotrebno te drže da imaju pravo samostalno raspolagati zara?enim novcem i koristiti ga prema vlastitim potrebama. Uvjereni su da je luka Kor?ula profitabilna. O tome, tvrde, postoje nedvojbeni statisti?ki pokazatelji od prihoda Jadrolinijinih feribota, brodova kruzera, jahti, oldtajmera itd. Isti?u da je 1955 godine Kor?ula bila šesta luka na Jadranu po broju privezanih brodova, dok je u ovoj godini zadržala status druge po redu luke po broju uplovljenja brodova kruzera, pa straha od besparice nema.

Osim toga ?elnici grada smatraju da ?e se sami s Jadrolinijom najbolje sporazumjeti oko vra?anja nagomilanog duga za privez njenih feribota, a zara?ene ?e novce najbolje rasporediti za investiranje svojih programa. Iako je proteklih godina Županijska lu?ka uprava zna?ajno investirala u Kor?ulu, Grad drži da ?e od zara?enih novaca još više ulagati u svoje programe te potpuno otkloniti mogu?nost financiranja tu?ih programa bez svoga znanja.

               

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: