229Tribina o parku “Hober”

Udruga mladih MRAVCI organizira javnu tribinu Gradski park Hober – kor?ulanska Trnoružica, na kojoj ?e biti govora o problemima i preprekama stavljanju u funkciju gradskog parka.

Gosti tribine biti ?e gradona?elnik gdin. Mirko Duhovi?, gdin. Ivan ?enan ispred komunalnog trgova?kog društva Hober d.o.o., gdin. Lovro Steka kao predstavnik starije generacije kor?ulana, gdin. Milan Vojinovi? diplomirani inženjer šumarstva i gdin. Miho Šimunovi? iz Policijske uprave Dubrova?ko-neretvanske – Odjela upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja iz Dubrovnika.

Tribina ?e se održati 17.12.2003. s po?etkom u 18:30 u hotelu Kor?ula.

Pozivamo sve zainteresirane gra?ane da do?u na tribinu u što ve?em broju.

Tekst: Mravci

Photo: N. Fazini?


Tribina o parku “Hober”

Udruga mladih MRAVCI organizira javnu tribinu Gradski park Hober – kor?ulanska Trnoružica, na kojoj ?e biti govora o problemima i preprekama stavljanju u funkciju gradskog parka.

Gosti tribine biti ?e gradona?elnik gdin. Mirko Duhovi?, gdin. Ivan ?enan ispred komunalnog trgova?kog društva Hober d.o.o., gdin. Lovro Steka kao predstavnik starije generacije kor?ulana, gdin. Milan Vojinovi? diplomirani inženjer šumarstva i gdin. Miho Šimunovi? iz Policijske uprave Dubrova?ko-neretvanske – Odjela upravnih, inspekcijskih i poslova zaštite i spašavanja iz Dubrovnika.

Tribina ?e se održati 17.12.2003. s po?etkom u 18:30 u hotelu Kor?ula.

Pozivamo sve zainteresirane gra?ane da do?u na tribinu u što ve?em broju.

Tekst: Mravci

Photo: N. Fazini?

Pošalji dalje: