230Krajem tjedna novogradnja 501 teglit ?e se u Nizozemsku

Kor?ula – Drugi porinuti brod pod radnim nazivom brodogradnja 501, kako u ponedjeljak doznajemo u Ledi d.o.o., biti ?e otegljen prema nizozemskoj luci Kempen krajem tjedna, nakon što se završe sitniji poslovi farbanja i pripreme za tegalj. Brod ?e u petak ili subotu preuzeti u tegalj nizozemski motorni teglja?, a plovidba ?e na 2,5 tisu?a milja dugom putu trajati 15 dana. U Ledi ra?unaju da ?e prosje?na brzina broda u teglju iznositi 12 milja na sat.

I dok višenamjenski brod kontejner dužina 80 metara vezan za operativnu rivu brodogradilišta Inkbrod ?eka svoju prvu plovidbu prema Nizozemskoj, kor?ulanski škverani rade dijelove tre?e novogradnje koju ?e uskoro postaviti na glavni navoz. Naime, rije? je o prvom brodu iz serije tri novogradnje koje ?e Kor?ulani za inozemnog partnera graditi prema projektu Maxima. On ?e se sa glavnog navoza porinuti u prolje?e sljede?e godine.

                              

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Krajem tjedna novogradnja 501 teglit ?e se u Nizozemsku

Kor?ula – Drugi porinuti brod pod radnim nazivom brodogradnja 501, kako u ponedjeljak doznajemo u Ledi d.o.o., biti ?e otegljen prema nizozemskoj luci Kempen krajem tjedna, nakon što se završe sitniji poslovi farbanja i pripreme za tegalj. Brod ?e u petak ili subotu preuzeti u tegalj nizozemski motorni teglja?, a plovidba ?e na 2,5 tisu?a milja dugom putu trajati 15 dana. U Ledi ra?unaju da ?e prosje?na brzina broda u teglju iznositi 12 milja na sat.

I dok višenamjenski brod kontejner dužina 80 metara vezan za operativnu rivu brodogradilišta Inkbrod ?eka svoju prvu plovidbu prema Nizozemskoj, kor?ulanski škverani rade dijelove tre?e novogradnje koju ?e uskoro postaviti na glavni navoz. Naime, rije? je o prvom brodu iz serije tri novogradnje koje ?e Kor?ulani za inozemnog partnera graditi prema projektu Maxima. On ?e se sa glavnog navoza porinuti u prolje?e sljede?e godine.

                              

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: