232Na kor?ulanskoj peškariji u srijedu jutro ribarski bra?ni par Ante i Jolanda Lipanovi? Kor?ulanima nudili

Gere na ricete

Kor?ula – Anta Lipanovi?a profesionalnog ribara iz Lumbarde i njegovu suprugu Jolandu, glavne opskrbljiva?e friške ribe na kor?ulanskoj «peškariji», okružili su, u srijedu ujutro, promrzli Kor?ulani strpljivo ?ekaju?i, ko ozeblo sunce, svoju porciju gera što su se još micale u Antonoj mreži geralici.

Iako ulov nije bio bog zna kakav jer je u kanalu cijelu no? «derala» bura, kor?ulanski je bra?ni ribarski par uspio salpati dvije mreže i u njima uloviti 20-ak kila, ve?inom gera a manje bukava. Budu?i da je potražnja bila mnogo ve?a od ponude nitko nije mogao dobiti veliku porciju, a kako bi svih namirili i zadovoljili Jolanda i Ante davali su Kor?ulanima gere na ricete. -Tebi pola kila, tebi ?etvrt od kila, tebi ?e 10-ak bokuni bi dosta, on mi je stalna mušterija… njemu moran malo više… – bile su naj?eš?e rije?i popularnog doma?eg ribarskog para.

          

Na kraju su svi došli na svoje jer su ulovljene gere velike, masne, od stajuna, vrlo ukusne. Sa perunom zeja- prava škojarska delicija!

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Na kor?ulanskoj peškariji u srijedu jutro ribarski bra?ni par Ante i Jolanda Lipanovi? Kor?ulanima nudili

Gere na ricete

Kor?ula – Anta Lipanovi?a profesionalnog ribara iz Lumbarde i njegovu suprugu Jolandu, glavne opskrbljiva?e friške ribe na kor?ulanskoj «peškariji», okružili su, u srijedu ujutro, promrzli Kor?ulani strpljivo ?ekaju?i, ko ozeblo sunce, svoju porciju gera što su se još micale u Antonoj mreži geralici.

Iako ulov nije bio bog zna kakav jer je u kanalu cijelu no? «derala» bura, kor?ulanski je bra?ni ribarski par uspio salpati dvije mreže i u njima uloviti 20-ak kila, ve?inom gera a manje bukava. Budu?i da je potražnja bila mnogo ve?a od ponude nitko nije mogao dobiti veliku porciju, a kako bi svih namirili i zadovoljili Jolanda i Ante davali su Kor?ulanima gere na ricete. -Tebi pola kila, tebi ?etvrt od kila, tebi ?e 10-ak bokuni bi dosta, on mi je stalna mušterija… njemu moran malo više… – bile su naj?eš?e rije?i popularnog doma?eg ribarskog para.

          

Na kraju su svi došli na svoje jer su ulovljene gere velike, masne, od stajuna, vrlo ukusne. Sa perunom zeja- prava škojarska delicija!

Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: