236

Obavijest za medije Udruge mladih MRAVCI:

U srijedu 17.12.2003. u 18:30 u hotelu Kor?ula Udruga mladih MRAVCI organizirala je javnu tribinu pod nazivom Gradski park Hober – kor?ulanska Trnoružica.

Naši gosti bili su gradona?elnik Kor?ule – gdin. Mirko Duhovi?, direktor KTD Hober d.o.o. – gdin. Ivan ?enan, dipl.ing.šumarstva Milan Vojinovi? i gdin. Lovro Steka.

Cilj tribine bio je upoznati gra?ane s ?injenicom da je park-šuma Hober iz godine u godinu sve više šuma a sve manje park, s problemima vezanim uz njenu revitalizaciju, stalnu požarnu opasnost za grad kao i ?injenicom da nadležne županijske i/ili lokalne institucije izbjegavaju preuzeti odgovornost.

Zanemarimo li upotpunosti ?injenicu da se radi o zašti?enoj park-šumi i dalje nam ostaje problem požarne opasnosti kojom Hober prijeti gradu, a posebno nakon što kroz sam park pro?e javna prometnica koja bi trebala povezati hotele sa gradom.

Po rije?ima gdina. gradona?elnika Mirka Duhovi?a samo nas je luda sre?a spasila da se požar do sada nije dogodio.

Nadovezuju?i se na ovu izjavu možda «bi trebalo» pokreneti inicijativu da se pored spomenika borcima palim u I. Svjetskom ratu i kapele Gospe Lurdske u Hober postavi i spomenik božici Fortuni.

Pored svega, ostali smo zate?eni slabim odazivom gra?ana Kor?ule na tribinu.
Izuzmemo li same organizatore, pozvane goste i novinare, na tribini je bilo nazo?no tek petnaestak zainteresiranih gra?ana.
Što je uzrok ovako lošem odazivu gra?ana na tribinu ?ija je tema važna za cijeli grad možemo samo naga?ati.

Ostaje nada da ?e se svi oni odazvati u nešto ve?em broju ukoliko nam se dogodi «hipotetska» situacija prikazana na slici ispod, jer uvažavaju?i ovakvo stanje u park-šumi, nepostojanje protupožarnog plana i infrastrukture, nije pitanje da li ?e se «hipotetska» situacija dogoditi ve? kada?

Udruga mladih MRAVCIIzbio požar u park-šumi Hober!?
ikorcula.net37985.4515162037Obavijest za medije Udruge mladih MRAVCI:

U srijedu 17.12.2003. u 18:30 u hotelu Kor?ula Udruga mladih MRAVCI organizirala je javnu tribinu pod nazivom Gradski park Hober – kor?ulanska Trnoružica.

Naši gosti bili su gradona?elnik Kor?ule – gdin. Mirko Duhovi?, direktor KTD Hober d.o.o. – gdin. Ivan ?enan, dipl.ing.šumarstva Milan Vojinovi? i gdin. Lovro Steka.

Cilj tribine bio je upoznati gra?ane s ?injenicom da je park-šuma Hober iz godine u godinu sve više šuma a sve manje park, s problemima vezanim uz njenu revitalizaciju, stalnu požarnu opasnost za grad kao i ?injenicom da nadležne županijske i/ili lokalne institucije izbjegavaju preuzeti odgovornost.

Zanemarimo li upotpunosti ?injenicu da se radi o zašti?enoj park-šumi i dalje nam ostaje problem požarne opasnosti kojom Hober prijeti gradu, a posebno nakon što kroz sam park pro?e javna prometnica koja bi trebala povezati hotele sa gradom.

Po rije?ima gdina. gradona?elnika Mirka Duhovi?a samo nas je luda sre?a spasila da se požar do sada nije dogodio.

Nadovezuju?i se na ovu izjavu možda «bi trebalo» pokreneti inicijativu da se pored spomenika borcima palim u I. Svjetskom ratu i kapele Gospe Lurdske u Hober postavi i spomenik božici Fortuni.

Pored svega, ostali smo zate?eni slabim odazivom gra?ana Kor?ule na tribinu.
Izuzmemo li same organizatore, pozvane goste i novinare, na tribini je bilo nazo?no tek petnaestak zainteresiranih gra?ana.
Što je uzrok ovako lošem odazivu gra?ana na tribinu ?ija je tema važna za cijeli grad možemo samo naga?ati.

Ostaje nada da ?e se svi oni odazvati u nešto ve?em broju ukoliko nam se dogodi «hipotetska» situacija prikazana na slici ispod, jer uvažavaju?i ovakvo stanje u park-šumi, nepostojanje protupožarnog plana i infrastrukture, nije pitanje da li ?e se «hipotetska» situacija dogoditi ve? kada?

Udruga mladih MRAVCIIzbio požar u park-šumi Hober!?
ikorcula.net37985.4515162037

Pošalji dalje: