239

OSNOVANA UDRUGA ZA IZGRADNJU NATKRIVENOG BAZENA U KOR?ULI

Udrugom do bazena


Udruga za izgradnju natkrivenog pliva?kog bazena u Kor?uli pod imenom «Kor?ula Pool» osnovana je u petak u Kor?uli u prisustvu gradona?elnika Mirka Duhovi?a, predsjednika Gradskoga vije?a Frana Skokandi?a, dogradona?elnika Marka Skokandi?a te ?lanova i prijatelja Kor?ulanskoga pliva?koga kluba.

Za predsjednika Udruge, koja je osnovana na inicijativu roditelja malih pliva?a i starijih «Kapekaša», izabran je istaknuti veteran kor?ulanskoga vaterpola i poznati hrvatski pedijatar dr. Livio Balarin.

Cilj Udruge je, kako je istaknuto prilikom osnivanja, poticanje izgradnje natkrivenog pliva?kog bazena, njegovanje i promicanje osamdesetogodišnjeg «kapekaškog» duha, prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju bazena, te širenje sportske i zdravstvene kulture. ?lanovi Udruge pozivaju sve gra?ane i prijatelje Kor?ule da se u?lane i svojim doprinosom ubrzaju izgradnju zatvorenog bazena koji ?e kor?ulanskoj omladini omogu?iti kontinuirano bavljenje plivanjem i vaterpolom kroz ?itavu godinu.

Tekst: L. Filippi Brki?
ikorcula.net37985.4431828704OSNOVANA UDRUGA ZA IZGRADNJU NATKRIVENOG BAZENA U KOR?ULI

Udrugom do bazena


Udruga za izgradnju natkrivenog pliva?kog bazena u Kor?uli pod imenom «Kor?ula Pool» osnovana je u petak u Kor?uli u prisustvu gradona?elnika Mirka Duhovi?a, predsjednika Gradskoga vije?a Frana Skokandi?a, dogradona?elnika Marka Skokandi?a te ?lanova i prijatelja Kor?ulanskoga pliva?koga kluba.

Za predsjednika Udruge, koja je osnovana na inicijativu roditelja malih pliva?a i starijih «Kapekaša», izabran je istaknuti veteran kor?ulanskoga vaterpola i poznati hrvatski pedijatar dr. Livio Balarin.

Cilj Udruge je, kako je istaknuto prilikom osnivanja, poticanje izgradnje natkrivenog pliva?kog bazena, njegovanje i promicanje osamdesetogodišnjeg «kapekaškog» duha, prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju bazena, te širenje sportske i zdravstvene kulture. ?lanovi Udruge pozivaju sve gra?ane i prijatelje Kor?ule da se u?lane i svojim doprinosom ubrzaju izgradnju zatvorenog bazena koji ?e kor?ulanskoj omladini omogu?iti kontinuirano bavljenje plivanjem i vaterpolom kroz ?itavu godinu.

Tekst: L. Filippi Brki?
ikorcula.net37985.4431828704

Pošalji dalje: