240


BROD IZGRA?EN U KOR?ULI OTEGLJEN U NIZOZEMSKU
Primopredaja broda u kor?ulanskome brodogradilištu


Kor?ula – Brod izgra?en u Kor?uli za nizozemskog naru?itelja, koji je porinut prije dva tjedna, u subotu je predan naru?itelju «Petersu» te je uz pomo? nizozemskog remorkera «Susane» zaplovio prema Nizozemskoj. Tegljenje broda, kojeg su izgradili radnici brodogradilišta «Leda» iz Kor?ule, pomogao je i brod Sv. Roko u vlasništvu kor?ulanskoga brodogradilišta.

Brod dužine osamdeset metara i širine deset i po metara namjenjen je prijevozu kontejnera i rasutoga tereta a pokretat ?e ga motor Caterpilar od 990 KW kojega ?e ugraditi u Nizozemskoj. U kor?ulanskome brodogradilištu u tijeku su radovi na gradnji i tre?ega broda u seriji oznake «Novogradnja 1002» za istoga naru?itelja ?ije se porinu?e planira za travanj sljede?e godine.

Tekst i snimka: L. Filippi Brki? ikorcula.net37985.4408333333
BROD IZGRA?EN U KOR?ULI OTEGLJEN U NIZOZEMSKU
Primopredaja broda u kor?ulanskome brodogradilištu


Kor?ula – Brod izgra?en u Kor?uli za nizozemskog naru?itelja, koji je porinut prije dva tjedna, u subotu je predan naru?itelju «Petersu» te je uz pomo? nizozemskog remorkera «Susane» zaplovio prema Nizozemskoj. Tegljenje broda, kojeg su izgradili radnici brodogradilišta «Leda» iz Kor?ule, pomogao je i brod Sv. Roko u vlasništvu kor?ulanskoga brodogradilišta.

Brod dužine osamdeset metara i širine deset i po metara namjenjen je prijevozu kontejnera i rasutoga tereta a pokretat ?e ga motor Caterpilar od 990 KW kojega ?e ugraditi u Nizozemskoj. U kor?ulanskome brodogradilištu u tijeku su radovi na gradnji i tre?ega broda u seriji oznake «Novogradnja 1002» za istoga naru?itelja ?ije se porinu?e planira za travanj sljede?e godine.

Tekst i snimka: L. Filippi Brki? ikorcula.net37985.4408333333

Pošalji dalje: