251

Neka vas Bog ?uje !


PREDSJEDNIK VLADE IVO SANADER U POSJETU SPLITU

Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader u pratnji ministara, saborskih zastupnika i ?lanova Vlade danas je u službenom posjetu Splitu.


Nakon kra?eg radnog sastanka zatvorenog za javnost sa županijskim i gradskim ?elnicima, odgovaraju?i na pitanja, za ikorcula.net izdvojili smo nama bitno.


Istaknuo je da se autocesta Dubrovnik-Split-Zagreb nastavlja graditi istim intenzitetom, jer, kako je kazao, “ona nije autocesta ni bivše ni sadašnje Vlade, nego je autocesta kojom se ostvaruje san o povezanosti južne Hrvatske s metropolom cijele Hrvatske“.


I još zanimljivije:


Me?u prioritetima ove Vlade istaknuo je posebno gradnju mosta Komarne-Pelješac. “Želimo dobre odnose sa BiH, ali Dubrovnik se mora izvu?i iz prometne izolacije, i nigdje u svijetu nema da se u grad jedne države može do?i tek preko dvije granice“, rekao je.


Mi bi samo dodali: “Nije samo u Dubrovnik” !


Nadamo se da ne?e sve ostati na rije?ima.

Neka vas Bog ?uje !


PREDSJEDNIK VLADE IVO SANADER U POSJETU SPLITU

Predsjednik Vlade dr. Ivo Sanader u pratnji ministara, saborskih zastupnika i ?lanova Vlade danas je u službenom posjetu Splitu.


Nakon kra?eg radnog sastanka zatvorenog za javnost sa županijskim i gradskim ?elnicima, odgovaraju?i na pitanja, za ikorcula.net izdvojili smo nama bitno.


Istaknuo je da se autocesta Dubrovnik-Split-Zagreb nastavlja graditi istim intenzitetom, jer, kako je kazao, “ona nije autocesta ni bivše ni sadašnje Vlade, nego je autocesta kojom se ostvaruje san o povezanosti južne Hrvatske s metropolom cijele Hrvatske“.


I još zanimljivije:


Me?u prioritetima ove Vlade istaknuo je posebno gradnju mosta Komarne-Pelješac. “Želimo dobre odnose sa BiH, ali Dubrovnik se mora izvu?i iz prometne izolacije, i nigdje u svijetu nema da se u grad jedne države može do?i tek preko dvije granice“, rekao je.


Mi bi samo dodali: “Nije samo u Dubrovnik” !


Nadamo se da ne?e sve ostati na rije?ima.

Pošalji dalje: