253


Raspored “dežurstava” trgovina u Gradu Kor?uli za 2004 godinu.


Kako slu?ajno ne bi i vi, kao i ve?ina gra?ana Hrvatske ostali bez spize nedjeljom, pripremili smo popis “dežurstava” trgovina u Gradu Kor?uli.


“Dežurstva nedjeljom odre?uju se izme?u prodavaonica koje su dobile rješenje o dozvoli radom nedjeljom na na?in da prvoimenovana prodavaonica iz ovog ?lanka dežura prve nedjelje u teku?em mjesecu 2004. godine a ostale po redoslijedu, osim onih za koje je ovom Odlukom unaprijed odre?ena nedjelja u mjesecu za dežurstvo, koje ne sudjeluju u naizmjeni?nom dežurstvu, i to:


Kor?ula – predio Zagradac, Sv. Antun i Soline 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 10 u Zagradcu
 2. Studenac d.o.o., prodavaonica u Sv. Antonu
 3. Reflecta d.o.o., prodavaonica u Lumbarajskoj cesti bb
 4. Pekara Krkeljaš (prodaja kruha) u Sv. Antonu (kiosk) – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 5. Pekara Krkeljaš (prodaja kruha) u Sv. Antunu (u ku?i) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu

Kor?ula – predio Luka, Kalac, Naselje, Borak, Betlem, Biline, Buculin, Sv. Nikola, Stari Grad, Cvjetno naselje i Stre?ica 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 6 u Trgu Petra Šegedina
 2. Mesnica i trgovine Milina, prodavaonica u Ulici HBZ bb
 3. Zlinje d.o.o, prodavaonica u Kor?uli na Obali Vinka Paletina bb
 4. TO Uzor, prodavaonica u Ulica HBZ bb
 5. TO Bingo, prodavaonica na Plokati bb
 6. TO Plaža, prodavaonica u Šetalištu Frana Kršini?a bb
 7. Pekara Krkeljaš, prodavaonica u Ulica HBZ (pokraj Liburne) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu
 8. TO Pršuti? (mesnica), prodavaonica u Ulici HBZ bb – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 9. Mesnica i trgovine Milina, prodavaonica u Ulici HBZ bb (samo mesnica) – druga i ?etvrta nedjelja

Žrnovo 1. TO Žrnovka, prodavaonica u Prvom selu
 2. TO TIM, prodavaonica u Prvom selu

Pupnat 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 20 – prva i ?etvrta nedjelja u mjesecu

?ara 1. Mediator d.o.o,, prodavaonica br. 71 – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 2. PZ Nerica, prodavaonica u Zavalatici (?ara) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu
 3. PZ Nerica, pekara (prodaja kruha) – prva i tre?a nedjelja u mjesecu.

Ukoliko Vas zanima, evo kompletna Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu.

ikorcula.net37994.4885300926


Raspored “dežurstava” trgovina u Gradu Kor?uli za 2004 godinu.


Kako slu?ajno ne bi i vi, kao i ve?ina gra?ana Hrvatske ostali bez spize nedjeljom, pripremili smo popis “dežurstava” trgovina u Gradu Kor?uli.


“Dežurstva nedjeljom odre?uju se izme?u prodavaonica koje su dobile rješenje o dozvoli radom nedjeljom na na?in da prvoimenovana prodavaonica iz ovog ?lanka dežura prve nedjelje u teku?em mjesecu 2004. godine a ostale po redoslijedu, osim onih za koje je ovom Odlukom unaprijed odre?ena nedjelja u mjesecu za dežurstvo, koje ne sudjeluju u naizmjeni?nom dežurstvu, i to:


Kor?ula – predio Zagradac, Sv. Antun i Soline 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 10 u Zagradcu
 2. Studenac d.o.o., prodavaonica u Sv. Antonu
 3. Reflecta d.o.o., prodavaonica u Lumbarajskoj cesti bb
 4. Pekara Krkeljaš (prodaja kruha) u Sv. Antonu (kiosk) – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 5. Pekara Krkeljaš (prodaja kruha) u Sv. Antunu (u ku?i) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu

Kor?ula – predio Luka, Kalac, Naselje, Borak, Betlem, Biline, Buculin, Sv. Nikola, Stari Grad, Cvjetno naselje i Stre?ica 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 6 u Trgu Petra Šegedina
 2. Mesnica i trgovine Milina, prodavaonica u Ulici HBZ bb
 3. Zlinje d.o.o, prodavaonica u Kor?uli na Obali Vinka Paletina bb
 4. TO Uzor, prodavaonica u Ulica HBZ bb
 5. TO Bingo, prodavaonica na Plokati bb
 6. TO Plaža, prodavaonica u Šetalištu Frana Kršini?a bb
 7. Pekara Krkeljaš, prodavaonica u Ulica HBZ (pokraj Liburne) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu
 8. TO Pršuti? (mesnica), prodavaonica u Ulici HBZ bb – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 9. Mesnica i trgovine Milina, prodavaonica u Ulici HBZ bb (samo mesnica) – druga i ?etvrta nedjelja

Žrnovo 1. TO Žrnovka, prodavaonica u Prvom selu
 2. TO TIM, prodavaonica u Prvom selu

Pupnat 1. Mediator d.o.o., prodavaonica br. 20 – prva i ?etvrta nedjelja u mjesecu

?ara 1. Mediator d.o.o,, prodavaonica br. 71 – prva i tre?a nedjelja u mjesecu
 2. PZ Nerica, prodavaonica u Zavalatici (?ara) – druga i ?etvrta nedjelja u mjesecu
 3. PZ Nerica, pekara (prodaja kruha) – prva i tre?a nedjelja u mjesecu.

Ukoliko Vas zanima, evo kompletna Odluka o godišnjem rasporedu dežurstava za 2004. godinu.

ikorcula.net37994.4885300926

Pošalji dalje: