254


Propalo Javno nadmetanje


Kor?ula – Danas je u 13.00 sati održano Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Kor?ule usmenim nadmetanjem.


Kako smo ve? opširno pisali, na prodaju su ponu?ene dvije nekretnine (zgrada bivšeg HZZO-a i bivše vojno skladište u Luci Uš u Kor?uli) s ciljem da Grad Kor?ula dobivenim sredstvima kupi rodnu ku?u Marka Pola. Po?etne cijene su  300.000 EUR (zgrada HZZO) i 150.000 EUR (vojno skladište).


S obzirom da se na licitaciju nije nitko od zainteresiranih kupaca pojavio, tajnik Grada gosp. S. Mrše mogao je samo konstatirati kako je Javno nadmetanje završeno.


Odgovaraju?i na pitanja prisutnih novinara, tajnik je rekao da su samo dvije osobe tražile podrobnije informacije o zgradi u Luci Uš.


Grad Kor?ula, nakon ovog nadmetanja više nema na?ina da realizira kupnju ku?e Marka Pola i rok da se iskoristi pravo prvokupa ?e uskoro iste?i. Osim u slu?aju da Županija ili Vlada RH ponude pomo?.


Mogu?nost zaduživanja je isklju?ena, jer je Grad dosegao dozvoljeni maksimum zaduženja podignutim kreditom iz 1999. godine.


I tako, ostaje nam samo sa zanimanjem pratiti kakva je sudbina namijenjena ku?i Marka Pola.

ikorcula.net37991.5727893518


Propalo Javno nadmetanje


Kor?ula – Danas je u 13.00 sati održano Javno nadmetanje za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Kor?ule usmenim nadmetanjem.


Kako smo ve? opširno pisali, na prodaju su ponu?ene dvije nekretnine (zgrada bivšeg HZZO-a i bivše vojno skladište u Luci Uš u Kor?uli) s ciljem da Grad Kor?ula dobivenim sredstvima kupi rodnu ku?u Marka Pola. Po?etne cijene su  300.000 EUR (zgrada HZZO) i 150.000 EUR (vojno skladište).


S obzirom da se na licitaciju nije nitko od zainteresiranih kupaca pojavio, tajnik Grada gosp. S. Mrše mogao je samo konstatirati kako je Javno nadmetanje završeno.


Odgovaraju?i na pitanja prisutnih novinara, tajnik je rekao da su samo dvije osobe tražile podrobnije informacije o zgradi u Luci Uš.


Grad Kor?ula, nakon ovog nadmetanja više nema na?ina da realizira kupnju ku?e Marka Pola i rok da se iskoristi pravo prvokupa ?e uskoro iste?i. Osim u slu?aju da Županija ili Vlada RH ponude pomo?.


Mogu?nost zaduživanja je isklju?ena, jer je Grad dosegao dozvoljeni maksimum zaduženja podignutim kreditom iz 1999. godine.


I tako, ostaje nam samo sa zanimanjem pratiti kakva je sudbina namijenjena ku?i Marka Pola.

ikorcula.net37991.5727893518

Pošalji dalje: