258

DREVNA OTO?NA UDRUGA PRIKUPLJA NOVAC ZA OPREMU KUMPANJIJE


Nove odore i ma?evi za ples od boja

Predsjednik Kulturno-prosvjetnog društva Bratska sloga iz Žrnova Slobodan Cura? isti?e kako je želja ?lanova sašiti nove odore kumpanjola prema staroj sa?uvanoj iz 17. stolje?a, a kako s Ministarstvom kulture nisu našli zajedni?ki jezik odlu?ili su sami prikupiti potrebnih 80 tisu?a za taj projekt.

?lanovi Kulturno-prosvjetnog društva Bratska Sloga iz Žrnova osnovanog daleke 1911. godine sa najstarijim pisanim statutom kupanjije iz 1620. godine još se ne mogu na?uditi gafu Ministarstva kulture koje je od njih zatražilo izvješ?e o utrošku novca iz državnoga prora?una koje nikada nisu dobili.

Ponu?enih osam tisu?a kuna za obnovu opreme kumpanjije društvo je ponosno odbilo jer su novci nedostatni za bilo kakvu ozbiljniju investiciju u obnovi ma?eva, odore plesa?a itd. Osim toga mnogi dopisi na adresu Ministarstva kulture za pomo?, tvrde ?lanovi društva, ostali su bez odgovora, pa su u Bratskoj Slozi zgranuti prijete?im dopisom Ministarstva i ?vrsto uvjereni da ?e potrebne novce sami namaknuti.
-Naši su stari do sada sve u?inili sami i na nama je da krenemo istim putem- kaže Slobodan Cura?, predsjednik KPD-a Bratska Sloga i dodaje:
-Vodimo akciju prikupljanja sredstava za obnovu odora plesa od boja. Želja nam je da se sašiju nove odore kumpanjola prema sa?uvanoj odori iz 17. stolje?a.

Nažalost sa Ministarstvom kulture nismo našli zajedni?ki jezik. Tražili smo financijsku pomo? od 35 tisu?a kuna a na odobrenih 8 tisu?a kuna smo zahvalili. Odlu?ili smo sami prikupiti 80 tisu?a kuna, koliko nam je potrebno za nove odore i ma?eve.

Prema rije?ima predsjednika Cura?a, u kulturno-prosvjetnom društvu najviše o?ekuju od pomo?i žrnovskog iseljeništva ali i Žrnovaca koji žive u i izvan mjesta. Cilj je društva do Svetoga Roka kada se slavi Dan mjesta, obnoviti opremu i zaigrati kumpanjiju u punome sjaju s novim odorama i novim ma?evima.

-Za sada nam je to najvažniji zadatak. No, društvo sa jedinim pisanim statutom iz 1620. godine obavlja i druge zada?e. Organiziramo plesove sa dobrovoljnim doprinosima.

Mnogo smo sredstava uložili u ure?enje naših prostorija u zgradi Bratske sloge koju su 1965. godine podigli naši o?evi. Namjeravamo publicirati pisani statut kumpanjije za što su potrebne opsežne pripreme, obnoviti folklornu sekciju, podignuti bistu našemu velikanu Petru Šegedinu. Tako?er želimo usmjeriti aktivnost na istraživanju doprinosa Jakova Bani?evi?a istaknutog europskog diplomata iz 15. st.
?lanovi društva su svjesni da ?e samo napornim radom mo?i nastaviti njegovati svijetle tradicije svojih predaka okupljenih oko Bratske sloge, osnovane po?etkom prošloga stolje?a i okupljene oko tadašnje mjesne ?itaonice.

Danas se društvo razvilo, proširilo svoje djelovanje, ima 150 okupljenih ?lanova, kumpanjiju, svoju velebnu zgradu trokatnicu, izgra?enu samodoprinosom mještana i nedavno obnovljenu.
Obnova odora, me?eva i folklorne sekcije samo su neke od aktivnosti koje danas društvo poti?e.Stoljetne straže


Gradski statut iz 1214. godine preporu?ivao je i nare?ivao formiranje straža i obranu u pet starih kor?ulanskih naselja: Blatu, Smokvici, ?ari, Pupnatu i Žrnovu. Stoga se pretpostavlja da su kumpanjije kao seoske ?ete odigrale zna?ajnu ulogu u obrani oto?ne autonomije. Iako žrnovska kumpanjija jedna od 5 oto?nih plesova od boja jedina ima svoj pisani statut iz 1620. godine, pretpostavlja se da je osnovana još iz doba kor?ulanskoga statuta, a možda i ranije.


Tekst i snimka
Željan PETKOVI?

DREVNA OTO?NA UDRUGA PRIKUPLJA NOVAC ZA OPREMU KUMPANJIJE


Nove odore i ma?evi za ples od boja

Predsjednik Kulturno-prosvjetnog društva Bratska sloga iz Žrnova Slobodan Cura? isti?e kako je želja ?lanova sašiti nove odore kumpanjola prema staroj sa?uvanoj iz 17. stolje?a, a kako s Ministarstvom kulture nisu našli zajedni?ki jezik odlu?ili su sami prikupiti potrebnih 80 tisu?a za taj projekt.

?lanovi Kulturno-prosvjetnog društva Bratska Sloga iz Žrnova osnovanog daleke 1911. godine sa najstarijim pisanim statutom kupanjije iz 1620. godine još se ne mogu na?uditi gafu Ministarstva kulture koje je od njih zatražilo izvješ?e o utrošku novca iz državnoga prora?una koje nikada nisu dobili.

Ponu?enih osam tisu?a kuna za obnovu opreme kumpanjije društvo je ponosno odbilo jer su novci nedostatni za bilo kakvu ozbiljniju investiciju u obnovi ma?eva, odore plesa?a itd. Osim toga mnogi dopisi na adresu Ministarstva kulture za pomo?, tvrde ?lanovi društva, ostali su bez odgovora, pa su u Bratskoj Slozi zgranuti prijete?im dopisom Ministarstva i ?vrsto uvjereni da ?e potrebne novce sami namaknuti.
-Naši su stari do sada sve u?inili sami i na nama je da krenemo istim putem- kaže Slobodan Cura?, predsjednik KPD-a Bratska Sloga i dodaje:
-Vodimo akciju prikupljanja sredstava za obnovu odora plesa od boja. Želja nam je da se sašiju nove odore kumpanjola prema sa?uvanoj odori iz 17. stolje?a.

Nažalost sa Ministarstvom kulture nismo našli zajedni?ki jezik. Tražili smo financijsku pomo? od 35 tisu?a kuna a na odobrenih 8 tisu?a kuna smo zahvalili. Odlu?ili smo sami prikupiti 80 tisu?a kuna, koliko nam je potrebno za nove odore i ma?eve.

Prema rije?ima predsjednika Cura?a, u kulturno-prosvjetnom društvu najviše o?ekuju od pomo?i žrnovskog iseljeništva ali i Žrnovaca koji žive u i izvan mjesta. Cilj je društva do Svetoga Roka kada se slavi Dan mjesta, obnoviti opremu i zaigrati kumpanjiju u punome sjaju s novim odorama i novim ma?evima.

-Za sada nam je to najvažniji zadatak. No, društvo sa jedinim pisanim statutom iz 1620. godine obavlja i druge zada?e. Organiziramo plesove sa dobrovoljnim doprinosima.

Mnogo smo sredstava uložili u ure?enje naših prostorija u zgradi Bratske sloge koju su 1965. godine podigli naši o?evi. Namjeravamo publicirati pisani statut kumpanjije za što su potrebne opsežne pripreme, obnoviti folklornu sekciju, podignuti bistu našemu velikanu Petru Šegedinu. Tako?er želimo usmjeriti aktivnost na istraživanju doprinosa Jakova Bani?evi?a istaknutog europskog diplomata iz 15. st.
?lanovi društva su svjesni da ?e samo napornim radom mo?i nastaviti njegovati svijetle tradicije svojih predaka okupljenih oko Bratske sloge, osnovane po?etkom prošloga stolje?a i okupljene oko tadašnje mjesne ?itaonice.

Danas se društvo razvilo, proširilo svoje djelovanje, ima 150 okupljenih ?lanova, kumpanjiju, svoju velebnu zgradu trokatnicu, izgra?enu samodoprinosom mještana i nedavno obnovljenu.
Obnova odora, me?eva i folklorne sekcije samo su neke od aktivnosti koje danas društvo poti?e.Stoljetne straže


Gradski statut iz 1214. godine preporu?ivao je i nare?ivao formiranje straža i obranu u pet starih kor?ulanskih naselja: Blatu, Smokvici, ?ari, Pupnatu i Žrnovu. Stoga se pretpostavlja da su kumpanjije kao seoske ?ete odigrale zna?ajnu ulogu u obrani oto?ne autonomije. Iako žrnovska kumpanjija jedna od 5 oto?nih plesova od boja jedina ima svoj pisani statut iz 1620. godine, pretpostavlja se da je osnovana još iz doba kor?ulanskoga statuta, a možda i ranije.


Tekst i snimka
Željan PETKOVI?

Pošalji dalje: