267

Nakon stanke za vrijeme školskih praznika od ponedjeljka mali brodar Marin Juriši? iz Pelješca ponovo prometuje na liniji Ku?ište-Viganj-Kor?ula.
 
Rusko ponovo vozi


Želim sa?uvati liniju i izboriti se za subvencije

Kor?ula Brodska linija Viganj-Ku?ište-Kor?ula preko Pelješkog kanala  nakon pauze u vrijeme zimskih školskih praznika u ponedjeljak je ponovo profunkcionira, pa ?e u?enici sa krajnjeg zapadnog dijela poluotoka zajedno sa ostalim putnicima ponovo mo?i koristiti usluge prijevoza malog brodara. Ve? je poznato da je Juriši? bio prisiljen za vrijeme praznika vezati cime jer je ostao bez dnevne subvencije za 27  školaraca, u?enika osnovne škole Petar Kanaveli? u Kor?uli.


Naime, rije? je o 600 kuna dnevno koje mu po ispostavljenome ra?unu svaki mjesec  osnovna škola pla?a za prijevoz njihovih ?aka bez kojih ne može voziti. Juriši? kaže da mu ni oni nisu dostatni za preživljavanje, jer s 200 do 300 kuna dnevnog prometa od putni?kih karata i subvencijom od 600 kuna nije mogu?e  održavati liniju ?iji su  dnevni troškovi neusporedivo ve?. No on se, kaže, ne?e predati u nakani da sa?uva tradicionalnu liniju i izbori se za novac koji mu subvencijom kao brodaru pripada.

Prema njegovim rije?ima, od Županije dubrova?ko neretvanske koja bi trebala biti nositelj linije, u posljednje dvije godine, izuzimaju?i  pla?ene ra?une za u?enike, nije dobio niti kune. Županija ga je u  godini 2000 i 2001 subvencionirala sa ukupno 40 tisu?a kuna. Prošle  je godine pomo? zaustavljena, a od grada Kor?ule je dobio 5 tisu?a kuna. U ovoj mu je godini pored Kor?ule pomogla i op?ina Orebi? sa 5 tisu?a kuna. Rusko im zahvaljuje i kaže da je pomo? minimalna i ne rješava ništa.

Za opstanak linije, godišnje mu treba minimalno 30 tisu?a kuna. Te novce od županije, na žalost, nije dobio iako je opetovano slao  molbe za pomo?. Zbog putnika je i dalje vozio, prošle godine sa 25 tisu?a, a ove godine sa 20 tisu?a kn gubitaka koje je premoš?ivao svojim novcima. Stoga još jednom upu?uje apel županiji i ostalim jedinicama lokalne samouprave za pomo?.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net37998.8575115741

Nakon stanke za vrijeme školskih praznika od ponedjeljka mali brodar Marin Juriši? iz Pelješca ponovo prometuje na liniji Ku?ište-Viganj-Kor?ula.
 
Rusko ponovo vozi


Želim sa?uvati liniju i izboriti se za subvencije

Kor?ula Brodska linija Viganj-Ku?ište-Kor?ula preko Pelješkog kanala  nakon pauze u vrijeme zimskih školskih praznika u ponedjeljak je ponovo profunkcionira, pa ?e u?enici sa krajnjeg zapadnog dijela poluotoka zajedno sa ostalim putnicima ponovo mo?i koristiti usluge prijevoza malog brodara. Ve? je poznato da je Juriši? bio prisiljen za vrijeme praznika vezati cime jer je ostao bez dnevne subvencije za 27  školaraca, u?enika osnovne škole Petar Kanaveli? u Kor?uli.


Naime, rije? je o 600 kuna dnevno koje mu po ispostavljenome ra?unu svaki mjesec  osnovna škola pla?a za prijevoz njihovih ?aka bez kojih ne može voziti. Juriši? kaže da mu ni oni nisu dostatni za preživljavanje, jer s 200 do 300 kuna dnevnog prometa od putni?kih karata i subvencijom od 600 kuna nije mogu?e  održavati liniju ?iji su  dnevni troškovi neusporedivo ve?. No on se, kaže, ne?e predati u nakani da sa?uva tradicionalnu liniju i izbori se za novac koji mu subvencijom kao brodaru pripada.

Prema njegovim rije?ima, od Županije dubrova?ko neretvanske koja bi trebala biti nositelj linije, u posljednje dvije godine, izuzimaju?i  pla?ene ra?une za u?enike, nije dobio niti kune. Županija ga je u  godini 2000 i 2001 subvencionirala sa ukupno 40 tisu?a kuna. Prošle  je godine pomo? zaustavljena, a od grada Kor?ule je dobio 5 tisu?a kuna. U ovoj mu je godini pored Kor?ule pomogla i op?ina Orebi? sa 5 tisu?a kuna. Rusko im zahvaljuje i kaže da je pomo? minimalna i ne rješava ništa.

Za opstanak linije, godišnje mu treba minimalno 30 tisu?a kuna. Te novce od županije, na žalost, nije dobio iako je opetovano slao  molbe za pomo?. Zbog putnika je i dalje vozio, prošle godine sa 25 tisu?a, a ove godine sa 20 tisu?a kn gubitaka koje je premoš?ivao svojim novcima. Stoga još jednom upu?uje apel županiji i ostalim jedinicama lokalne samouprave za pomo?.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net37998.8575115741

Pošalji dalje: