269


Grad Kor?ula u “Pola ure kulture”
Pozivu novinara Smiljana Strihi?a iz Kor?ule, HTV je u nedjelju za emisiju “Pola ure kulture” snimio priloge o Kor?uli.

Novinarka Sla?ana Bukovac, pripremila je priloge o ku?i Marka Pola i kor?ulanskim kandelabrima.


Emisija je u srijedu, 14. sije?nja u 21:30 sati na prvom programu HTV-a.


Grad Kor?ula u “Pola ure kulture”
Pozivu novinara Smiljana Strihi?a iz Kor?ule, HTV je u nedjelju za emisiju “Pola ure kulture” snimio priloge o Kor?uli.

Novinarka Sla?ana Bukovac, pripremila je priloge o ku?i Marka Pola i kor?ulanskim kandelabrima.


Emisija je u srijedu, 14. sije?nja u 21:30 sati na prvom programu HTV-a.

Pošalji dalje: