271

Marko Polo Fest


Marko Polo Festival pisme i vina od 9. do 11. srpnja


Kako je na svojoj sjednici odlu?io Festivalski odbor na ?elu sa direktorom Ivanom Šegedinom, 9. me?unarodni Marko Polo Festival pisme i vina održat ?e se na ljetnoj gradskoj pozornici hotela Park od 9. do 11. srpnja.


Prema rije?ima direktora Šegedina, na festivalu ?e, kao i svake godine, nastupiti 40 izvo?a?a u tri festivalske ve?eri, a me?u poznatijim imenima hrvatske estrade o?ekuju se: Vice Vukov, Tereza Kesovija, Meri Cetini?, Neno Belan i Fjumensi, Emilija Koki?, Alen Vitasovi?, Vladimir Ko?iš Zec, Goran Karan, Dražen Ze?i?, klapa Mareta i ostali.


Od me?unarodnih izvo?a?a svoj su dolazak najavili ?oko Tanevski, najpopularniji makedonski pjeva?, popularni Vajta iz BIH-a, u posljednjim godinama neizostavni gost festivala.


Iz Slovenije ?e nastupiti prošlogodišnji pobjednici festivala Saša Lendero i Miha Hercog, a svoj su dolazak najavili Irish folck band iz Irske i talijanski duo Extra bend.


Festival ?e kao i svake godine pratiti vinska fešta. Organizirat ?e se me?unarodna degustacija i ocjenjivanje vrhunskih i kvalitetnih hrvatskih i inozemnih vina. Zanimljivost je da su sva festivalska vina uvrštena u katalog Marko Polo festivala Wine road off Marko Polo for the whole world.


Ona se, prema rije?ima direktora Šegedina, ve? prodaju na inozemnom tržištu. Me?u ostalim festivalskim vinima zabilježen je zna?ajniji prodor pošipa Marko Polo iz vinarije PZ Pošip ?ara na ameri?ko tržište. ?arski su vinari ve? krenuli sa probnim koli?inama Marka Pola  iz berbe 2001, a prvi su dojmovi pozitivni i govore o izuzetnom zanimanju Amerikanaca za ?uveni pošip. Stoga se uskoro o?ekuje njegov zna?ajniji prodor na ameri?ko ali i na japansko tržište.


Tekst i snimak: Željan Petkovi? 

ikorcula.net37999.884537037

Marko Polo Fest


Marko Polo Festival pisme i vina od 9. do 11. srpnja


Kako je na svojoj sjednici odlu?io Festivalski odbor na ?elu sa direktorom Ivanom Šegedinom, 9. me?unarodni Marko Polo Festival pisme i vina održat ?e se na ljetnoj gradskoj pozornici hotela Park od 9. do 11. srpnja.


Prema rije?ima direktora Šegedina, na festivalu ?e, kao i svake godine, nastupiti 40 izvo?a?a u tri festivalske ve?eri, a me?u poznatijim imenima hrvatske estrade o?ekuju se: Vice Vukov, Tereza Kesovija, Meri Cetini?, Neno Belan i Fjumensi, Emilija Koki?, Alen Vitasovi?, Vladimir Ko?iš Zec, Goran Karan, Dražen Ze?i?, klapa Mareta i ostali.


Od me?unarodnih izvo?a?a svoj su dolazak najavili ?oko Tanevski, najpopularniji makedonski pjeva?, popularni Vajta iz BIH-a, u posljednjim godinama neizostavni gost festivala.


Iz Slovenije ?e nastupiti prošlogodišnji pobjednici festivala Saša Lendero i Miha Hercog, a svoj su dolazak najavili Irish folck band iz Irske i talijanski duo Extra bend.


Festival ?e kao i svake godine pratiti vinska fešta. Organizirat ?e se me?unarodna degustacija i ocjenjivanje vrhunskih i kvalitetnih hrvatskih i inozemnih vina. Zanimljivost je da su sva festivalska vina uvrštena u katalog Marko Polo festivala Wine road off Marko Polo for the whole world.


Ona se, prema rije?ima direktora Šegedina, ve? prodaju na inozemnom tržištu. Me?u ostalim festivalskim vinima zabilježen je zna?ajniji prodor pošipa Marko Polo iz vinarije PZ Pošip ?ara na ameri?ko tržište. ?arski su vinari ve? krenuli sa probnim koli?inama Marka Pola  iz berbe 2001, a prvi su dojmovi pozitivni i govore o izuzetnom zanimanju Amerikanaca za ?uveni pošip. Stoga se uskoro o?ekuje njegov zna?ajniji prodor na ameri?ko ali i na japansko tržište.


Tekst i snimak: Željan Petkovi? 

ikorcula.net37999.884537037

Pošalji dalje: