272

Gradsko poglavarstvo dodijelilo ?etiri nova  studentska kredita

Poglavarstvo je na redovitoj tjednoj sjednici odobrilo dodjelu studentskih kredita za 2003 godinu ?etvorici studenata. Iako je Grad  u prošloj godini raspisao natje?aj za dodjelu 5 studentskih kredita,  samo su ?etvorica kandidata ispunjavali uvjete iz natje?aja.


Rije? je o studentima: Darku Batisti?u iz Žrnova, studentu 3. godine Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu, Ivanu Šainu iz Kor?ule, studentu 2. godine Ekonomskog fakulteta u Rijeci te Dariji Brnovi?  iz Kor?ule i Tanji Poši iz Ra?iš?a, studenticama 1. godine Fakulteta politi?kih znanosti u Zagrebu.


Svima njima Grad ?e pomagati u školovanju u narednim godinama. Studentski kredit iznosi 700 kuna mjese?no.


Ž. Petkovi?

Gradsko poglavarstvo dodijelilo ?etiri nova  studentska kredita

Poglavarstvo je na redovitoj tjednoj sjednici odobrilo dodjelu studentskih kredita za 2003 godinu ?etvorici studenata. Iako je Grad  u prošloj godini raspisao natje?aj za dodjelu 5 studentskih kredita,  samo su ?etvorica kandidata ispunjavali uvjete iz natje?aja.


Rije? je o studentima: Darku Batisti?u iz Žrnova, studentu 3. godine Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu, Ivanu Šainu iz Kor?ule, studentu 2. godine Ekonomskog fakulteta u Rijeci te Dariji Brnovi?  iz Kor?ule i Tanji Poši iz Ra?iš?a, studenticama 1. godine Fakulteta politi?kih znanosti u Zagrebu.


Svima njima Grad ?e pomagati u školovanju u narednim godinama. Studentski kredit iznosi 700 kuna mjese?no.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: