273

Nakon propale licitacije, Gradsko poglavarstvo razmatralo daljnje mogu?nosti za kupnju ku?e Marka Pola.Zatražili smo pomo? od države


Na sjednici Gradskog poglavarstva gradona?elnik Mirko Duhovi? izvijestio je kolege o poduzetim radnjama za kupnju ku?e Marka Pola nakon neuspjele licitacije za prodaju dviju gradskih nekretnina, ?ijim je novcima Grad želio iskoristiti pravo prvokupa i kupiti spomenutu nekretninu za 500 tisu?a eura.


Kako se na žalost nitko nije javio na zakazanoj licitaciji, na kojoj je po?etna cijene ponu?enih zgrada zajedno iznosila 450 tisu?a eura, Grad je ostao bez novaca i financijske mogu?nosti za kupnju ku?e.


Nakon neuspjele licitacije mi smo, kazao je gradona?elnik Mirko Duhovi?, ponovili svoje zahtjeve prema nadležnim državnim ministarstvima traže?i od njih pomo?.


Obratili smo se i županiji koja nam je spremna dati potporu. Iako od nje ne možemo o?ekivati financijsku pomo?, imamo ?vrstu podršku da  se zajedni?kim nastupom pokušamo izboriti oko projekta kupnje ku?e za ulazak u državni prora?un, koji za ovu godinu još nije usvojen. Uputili smo dopis za pomo? i našem kolegi Branku Ba?i?u, novom tajniku u Ministarstvu mora, što je tako?er veliko jamstvo da ?e se rješenje ovog pitanja sagledavati na državnoj razini kada ga nismo uspjeli sami riješiti vlastitim novcima – kazao je gradona?elnik Duhovi?.


Iako nije pojasnio mogu?nost navodne «tre?e kombinacije» koja je tako?er u igri, gradona?elnik Duhovi? je dodao da ona ostaje na kraju  kao zadnje mogu?e rješenje, ako svi upu?eni apeli prema državi za pomo? ostanu bez rezultata.


Ina?e, kako je na sjednici istaknuo tajnik Grada Sr?an Mrše, 24. sije?nja istje?e rok od 60 dana do kada bi Grad morao realizirati pravo prvokupa kupnje ku?e prije nego je vlasnice ponude na prodaju ostalim zainteresiranima.


Ž. Petkovi?

ikorcula.net38001.3857060185

Nakon propale licitacije, Gradsko poglavarstvo razmatralo daljnje mogu?nosti za kupnju ku?e Marka Pola.Zatražili smo pomo? od države


Na sjednici Gradskog poglavarstva gradona?elnik Mirko Duhovi? izvijestio je kolege o poduzetim radnjama za kupnju ku?e Marka Pola nakon neuspjele licitacije za prodaju dviju gradskih nekretnina, ?ijim je novcima Grad želio iskoristiti pravo prvokupa i kupiti spomenutu nekretninu za 500 tisu?a eura.


Kako se na žalost nitko nije javio na zakazanoj licitaciji, na kojoj je po?etna cijene ponu?enih zgrada zajedno iznosila 450 tisu?a eura, Grad je ostao bez novaca i financijske mogu?nosti za kupnju ku?e.


Nakon neuspjele licitacije mi smo, kazao je gradona?elnik Mirko Duhovi?, ponovili svoje zahtjeve prema nadležnim državnim ministarstvima traže?i od njih pomo?.


Obratili smo se i županiji koja nam je spremna dati potporu. Iako od nje ne možemo o?ekivati financijsku pomo?, imamo ?vrstu podršku da  se zajedni?kim nastupom pokušamo izboriti oko projekta kupnje ku?e za ulazak u državni prora?un, koji za ovu godinu još nije usvojen. Uputili smo dopis za pomo? i našem kolegi Branku Ba?i?u, novom tajniku u Ministarstvu mora, što je tako?er veliko jamstvo da ?e se rješenje ovog pitanja sagledavati na državnoj razini kada ga nismo uspjeli sami riješiti vlastitim novcima – kazao je gradona?elnik Duhovi?.


Iako nije pojasnio mogu?nost navodne «tre?e kombinacije» koja je tako?er u igri, gradona?elnik Duhovi? je dodao da ona ostaje na kraju  kao zadnje mogu?e rješenje, ako svi upu?eni apeli prema državi za pomo? ostanu bez rezultata.


Ina?e, kako je na sjednici istaknuo tajnik Grada Sr?an Mrše, 24. sije?nja istje?e rok od 60 dana do kada bi Grad morao realizirati pravo prvokupa kupnje ku?e prije nego je vlasnice ponude na prodaju ostalim zainteresiranima.


Ž. Petkovi?

ikorcula.net38001.3857060185

Pošalji dalje: