276

Orkanska tramuntana


Orkanska tramuntana


Orkanska tramuntana koja je u ?etvrtak ujutro zahvatila Kor?ulu na tren je blokirala promet u Pelješkome kanalu. Gradska zapadna obala koju su na refule prikrivali valovi našla se u prometnoj blokadi odsje?ena od ostalog dijela gada.


Privezani brodovi Rusko, katamaran Krilo i brodica Lovor Mediteranske plovidbe, uslijed obrušavaju?ih valova nošenih snažnim vjetrom, potražili su sklonište na zaklonjenoj isto?noj rivi. Problem je pri?injavala i velika plima, pa je cijelo jutro isto?na obala, sa parkiranim automobilima, bila odsje?ena od ostalog dijela grada.


Vozila se, zbog «plimnog vala» koji je prikrio gradsku prometnicu uz Veliku i Malu kneževu kulu, nisu mogli probiti do parkinga, pa su ostali zarobljeni na rivi.


Od velikog refula i snažnog naleta valova stradala je jedna drvena brodica. Dodatni problem ostalim brodicama na vezu pri?injavali su mnogi drveni trupci i naplavine nošeni valovima. Unato? potpune blokade zapadne rive, feribot Liburnija, na dužobalnoj plovidbi iz Dubrovnika prema Splitu, normalno je pristao na isto?noj obali.


Za to vrijeme ostala su plovila, koja su tu potražila spas, morala isploviti i u kanalu ?ekati dok Liburnija obavi ukrcaj i iskrcaj te napusti kor?ulansku luku.
                     


Tekst i snimak  Ž. Petkovi?

Orkanska tramuntana


Orkanska tramuntana


Orkanska tramuntana koja je u ?etvrtak ujutro zahvatila Kor?ulu na tren je blokirala promet u Pelješkome kanalu. Gradska zapadna obala koju su na refule prikrivali valovi našla se u prometnoj blokadi odsje?ena od ostalog dijela gada.


Privezani brodovi Rusko, katamaran Krilo i brodica Lovor Mediteranske plovidbe, uslijed obrušavaju?ih valova nošenih snažnim vjetrom, potražili su sklonište na zaklonjenoj isto?noj rivi. Problem je pri?injavala i velika plima, pa je cijelo jutro isto?na obala, sa parkiranim automobilima, bila odsje?ena od ostalog dijela grada.


Vozila se, zbog «plimnog vala» koji je prikrio gradsku prometnicu uz Veliku i Malu kneževu kulu, nisu mogli probiti do parkinga, pa su ostali zarobljeni na rivi.


Od velikog refula i snažnog naleta valova stradala je jedna drvena brodica. Dodatni problem ostalim brodicama na vezu pri?injavali su mnogi drveni trupci i naplavine nošeni valovima. Unato? potpune blokade zapadne rive, feribot Liburnija, na dužobalnoj plovidbi iz Dubrovnika prema Splitu, normalno je pristao na isto?noj obali.


Za to vrijeme ostala su plovila, koja su tu potražila spas, morala isploviti i u kanalu ?ekati dok Liburnija obavi ukrcaj i iskrcaj te napusti kor?ulansku luku.
                     


Tekst i snimak  Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: