278


Grad Kor?ula u “Pola ure kulture” (3)

Gradona?elnik Grada Kor?ule Mirko Duhovi? te dogradona?elnik Marko Skokandi?, 15. sije?nja su na Radio Kor?uli demantirali navode i optužbe iznesene u HRT-ovoj emisiji “Pola ure kulture” emitiranoj 14. sije?nja. Emisiju je vodio Ivan Sardeli?.


Pripremili smo kompletnu audio snimku emisije sa Radio Kor?ule u trajanju od ?ak 33 minute. 


 Audio zapis iz emisije Radio Kor?ule (MP3 – 3.9 MB)


Grad Kor?ula u “Pola ure kulture” (3)

Gradona?elnik Grada Kor?ule Mirko Duhovi? te dogradona?elnik Marko Skokandi?, 15. sije?nja su na Radio Kor?uli demantirali navode i optužbe iznesene u HRT-ovoj emisiji “Pola ure kulture” emitiranoj 14. sije?nja. Emisiju je vodio Ivan Sardeli?.


Pripremili smo kompletnu audio snimku emisije sa Radio Kor?ule u trajanju od ?ak 33 minute. 


 Audio zapis iz emisije Radio Kor?ule (MP3 – 3.9 MB)

Pošalji dalje: