280


Mediteranska zbrinula 80 pomoraca u crew-managmentu

Osamdeset doma?ih pomoraca na ?etiri nizozemska frigo broda uspio je zaposliti doma?i brodar u crew – managmentu. Prema rije?ima kapetana Frana Botice, direktora Mediteranske plovidbe, radi se o frigo brodovima, sli?nim doju?erašnjim brodovima koji su plovili u floti Mediteranske, pa iskusnim kor?ulanskim pomorcima, koji su se na njih ukrcali, ne?e trebati duga prilagodba.

Rije? je o tvrtci «Scea Gromingen» iz Nizozemske, velikom nizozemskom brodaru ?iji mnogobrojni brodovi plove na svim svjetskim morima. Uspjeli smo sa njima sklopiti ugovor o suradnji i kod njih zaposliti 4 posade naših pomoraca. Iako je to za nas samo rješavanje socijale, opet je nešto na putu ka konsolidaciji tvrtke i izlazu iz stanja u kojem se sada nalazimo – kaže direktor Frano Botica, kapetan duge plovidbe.


– Naime, rezultat borbe doju?erašnjeg velikog hrvatskog brodara sa malteškom tvrtkom Frigo Navigation i njenim potraživanjima od 12 milijuna dolara koštao je kor?ulanskog brodara gubitka glavnine svoje  flote. U novonastaloj situaciji, na rubu ste?aja, Mediteranska Plovida je ostala samo sa jednim frigo brodom Atlantik frigom i plovilima male obalne plovidbe. Stoga davanje svoje posade na još pet brodova u crow managmentu, ?ime uspijeva osigurati kruh doma?im pomorcima, i nije mala stvar


Sada, na 6 brodova doma?i brodar zapošljava 120 pomoraca, sa još toliko posade u rezervi. Zajedno sa 30-ak uposlenika, u maloj obalnoj plovidbi i administrativnoj službi, ovaj nekada zna?ajan hrvatski brodar, danas u nezavidnoj situaciji, uspijeva ukupno uposliti 300 radnika.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38005.3973726852


Mediteranska zbrinula 80 pomoraca u crew-managmentu

Osamdeset doma?ih pomoraca na ?etiri nizozemska frigo broda uspio je zaposliti doma?i brodar u crew – managmentu. Prema rije?ima kapetana Frana Botice, direktora Mediteranske plovidbe, radi se o frigo brodovima, sli?nim doju?erašnjim brodovima koji su plovili u floti Mediteranske, pa iskusnim kor?ulanskim pomorcima, koji su se na njih ukrcali, ne?e trebati duga prilagodba.

Rije? je o tvrtci «Scea Gromingen» iz Nizozemske, velikom nizozemskom brodaru ?iji mnogobrojni brodovi plove na svim svjetskim morima. Uspjeli smo sa njima sklopiti ugovor o suradnji i kod njih zaposliti 4 posade naših pomoraca. Iako je to za nas samo rješavanje socijale, opet je nešto na putu ka konsolidaciji tvrtke i izlazu iz stanja u kojem se sada nalazimo – kaže direktor Frano Botica, kapetan duge plovidbe.


– Naime, rezultat borbe doju?erašnjeg velikog hrvatskog brodara sa malteškom tvrtkom Frigo Navigation i njenim potraživanjima od 12 milijuna dolara koštao je kor?ulanskog brodara gubitka glavnine svoje  flote. U novonastaloj situaciji, na rubu ste?aja, Mediteranska Plovida je ostala samo sa jednim frigo brodom Atlantik frigom i plovilima male obalne plovidbe. Stoga davanje svoje posade na još pet brodova u crow managmentu, ?ime uspijeva osigurati kruh doma?im pomorcima, i nije mala stvar


Sada, na 6 brodova doma?i brodar zapošljava 120 pomoraca, sa još toliko posade u rezervi. Zajedno sa 30-ak uposlenika, u maloj obalnoj plovidbi i administrativnoj službi, ovaj nekada zna?ajan hrvatski brodar, danas u nezavidnoj situaciji, uspijeva ukupno uposliti 300 radnika.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

ikorcula.net38005.3973726852

Pošalji dalje: