282


Marko Polo pošip osvaja Ameriku


Nakon ranijih bezuspješnih pokušaja izvoza ?uvenog pošipa, najboljeg dalmatinskog bijelog vina, na probirljivo ameri?ko tržište, vinarima PZ Pošip iz ?are napokon je to uspjelo. Naime, krajem prošle godine ?arski su vinari uspjeli plasirati prve koli?ine toga cijenjenog kor?ulanskog vina na ameri?ki kontinent.

Rije? je o Marko Polo pošipu iz probirljive berbe 2001. godine. Uspjeli smo plasirati 3000 boca probranog pošipa preko trgova?ke tvrtke Vinum iz Dubrovnika koja je od nas naru?ila te koli?ine. Marko Polo je stigao u New York. Isporu?en je u nekoliko ekskluzivnih restorana gdje je iznimno prihva?en pa je od nas dubrova?ka tvrtka za iste naru?itelje zatražila nove koli?ine – kaže Luka Mareli?, direktor PZ Pošip.


Prema njegovim rije?ima, u zadruzi su spremni tijekom svibnja ili lipnja mjeseca na probirljivo ameri?ko tržište isporu?iti nove koli?ine ove cijenjene zlatno žute teku?ine za koju Kor?ulani kažu: »Pijemo ga mi od vika, ni potriba drugog lika». No nje, kaže Mareli?, nema u velikim koli?inama pa ?e biti mogu?e isporu?iti najviše duple koli?ine, dakle 6 tisu?a boca.


Neizmjerno smo sretni što je naše vino prihva?eno na ameri?kome tržištu i što je potražnja za njim dobra. Nama je veliki motiv i izazov da Marko Polo-pošip «osvoji» Ameriku. No, tog vina, za kojeg je zainteresirano i japansko tržište, nemamo mnogo jer je rije? o manjim koli?inama probiranog grož?a koje mora odgovarati posebnim standardima kvalitete – kaže direktor Mareli?.
  
U zadruzi je u tijeku postupak proizvodnje novog Marko Polo pošipa. Me?utim, takvog vina ne?e biti mnogo jer su rezultati prošlogodišnje berbe nešto slabiji od uobi?ajenih. Kako su, pak, manji prinosi dali kvalitetnije grož?e i nove ?e litre Marko Polo pošipa biti iznimne kvalitete. Nema sumnje, tvrde poznavatelji ovog poznatog kor?ulanskog vina, Marko Polo – pošip ?e svojom kvalitetom krenuti u osvajanje novih dalekih tržišta, sli?no kao što je nekad davno to ?inio poznati Kor?ulanin, najve?i svjetski putnik srednjega vijeka ?ije ime vino i nosi.


Ž. Petkovi?


Marko Polo pošip osvaja Ameriku


Nakon ranijih bezuspješnih pokušaja izvoza ?uvenog pošipa, najboljeg dalmatinskog bijelog vina, na probirljivo ameri?ko tržište, vinarima PZ Pošip iz ?are napokon je to uspjelo. Naime, krajem prošle godine ?arski su vinari uspjeli plasirati prve koli?ine toga cijenjenog kor?ulanskog vina na ameri?ki kontinent.

Rije? je o Marko Polo pošipu iz probirljive berbe 2001. godine. Uspjeli smo plasirati 3000 boca probranog pošipa preko trgova?ke tvrtke Vinum iz Dubrovnika koja je od nas naru?ila te koli?ine. Marko Polo je stigao u New York. Isporu?en je u nekoliko ekskluzivnih restorana gdje je iznimno prihva?en pa je od nas dubrova?ka tvrtka za iste naru?itelje zatražila nove koli?ine – kaže Luka Mareli?, direktor PZ Pošip.


Prema njegovim rije?ima, u zadruzi su spremni tijekom svibnja ili lipnja mjeseca na probirljivo ameri?ko tržište isporu?iti nove koli?ine ove cijenjene zlatno žute teku?ine za koju Kor?ulani kažu: »Pijemo ga mi od vika, ni potriba drugog lika». No nje, kaže Mareli?, nema u velikim koli?inama pa ?e biti mogu?e isporu?iti najviše duple koli?ine, dakle 6 tisu?a boca.


Neizmjerno smo sretni što je naše vino prihva?eno na ameri?kome tržištu i što je potražnja za njim dobra. Nama je veliki motiv i izazov da Marko Polo-pošip «osvoji» Ameriku. No, tog vina, za kojeg je zainteresirano i japansko tržište, nemamo mnogo jer je rije? o manjim koli?inama probiranog grož?a koje mora odgovarati posebnim standardima kvalitete – kaže direktor Mareli?.
  
U zadruzi je u tijeku postupak proizvodnje novog Marko Polo pošipa. Me?utim, takvog vina ne?e biti mnogo jer su rezultati prošlogodišnje berbe nešto slabiji od uobi?ajenih. Kako su, pak, manji prinosi dali kvalitetnije grož?e i nove ?e litre Marko Polo pošipa biti iznimne kvalitete. Nema sumnje, tvrde poznavatelji ovog poznatog kor?ulanskog vina, Marko Polo – pošip ?e svojom kvalitetom krenuti u osvajanje novih dalekih tržišta, sli?no kao što je nekad davno to ?inio poznati Kor?ulanin, najve?i svjetski putnik srednjega vijeka ?ije ime vino i nosi.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: