288

Smiljan Strihi? o kor?ulanskim medijima


 


Poslije nedavnih doga?anja oko emisije pola ure kulture, te reagiranja gradona?elnika i dogradona?elnika na valovima radio postaje Kor?ula želio bi kolegama dopisnicima u Kor?uli poru?iti da odbace ovakvo grubo diskvalificiranje novinarke Sla?ane Bukovac od strane gradskih dužnosnika, koji su zate?eni u škripcu objektivnog izvještavanja zagreba?ke novinarke osuli otrovne strijele na slobodno izvještavanje. Ovakav na?in pod?injavanja jednog medija isklju?ivo u vlastite politi?ke svrhe predstavlja kršenje Zakona o javnom priop?avanju.


 


Široj javnosti je poznato kako ?e jedan od važnijih uvjeta za ulazak u Europsku uniju biti i izvlaštenje medija iz ruku lokalne samouprave, stoga bi minimum kulture i uvažavanja prema slušateljstvu koje pla?a radio Kor?ulu bio da se mjesni politi?ari prestanu ponašati prema medijima kao tutori i kontrolori.


 


Budu?i je dio kor?ulanskih dopisnika svojim zaposlenjem vezan za institucije u rukama vlasti, razumije se kako su time izloženi raznim pritiscima i miješanjima u slobodu izvještavanja, me?utim ustrajavanje na slobodi izražavanja nema alternative i u demokratskom svijetu predstavlja suštinu ovog zanimanja i posla. Poštovane kolege ovim putem vas pozivam da odbacite sve pokušaje uplitanja na vaše slobodno izvještavanje vjeruju?i da ?e upravo to Kor?ulu svrstati u demokratske i moderne sredine u našoj mladoj državi.


 


Smiljan Strihi?    

Smiljan Strihi? o kor?ulanskim medijima


 


Poslije nedavnih doga?anja oko emisije pola ure kulture, te reagiranja gradona?elnika i dogradona?elnika na valovima radio postaje Kor?ula želio bi kolegama dopisnicima u Kor?uli poru?iti da odbace ovakvo grubo diskvalificiranje novinarke Sla?ane Bukovac od strane gradskih dužnosnika, koji su zate?eni u škripcu objektivnog izvještavanja zagreba?ke novinarke osuli otrovne strijele na slobodno izvještavanje. Ovakav na?in pod?injavanja jednog medija isklju?ivo u vlastite politi?ke svrhe predstavlja kršenje Zakona o javnom priop?avanju.


 


Široj javnosti je poznato kako ?e jedan od važnijih uvjeta za ulazak u Europsku uniju biti i izvlaštenje medija iz ruku lokalne samouprave, stoga bi minimum kulture i uvažavanja prema slušateljstvu koje pla?a radio Kor?ulu bio da se mjesni politi?ari prestanu ponašati prema medijima kao tutori i kontrolori.


 


Budu?i je dio kor?ulanskih dopisnika svojim zaposlenjem vezan za institucije u rukama vlasti, razumije se kako su time izloženi raznim pritiscima i miješanjima u slobodu izvještavanja, me?utim ustrajavanje na slobodi izražavanja nema alternative i u demokratskom svijetu predstavlja suštinu ovog zanimanja i posla. Poštovane kolege ovim putem vas pozivam da odbacite sve pokušaje uplitanja na vaše slobodno izvještavanje vjeruju?i da ?e upravo to Kor?ulu svrstati u demokratske i moderne sredine u našoj mladoj državi.


 


Smiljan Strihi?    

Pošalji dalje: