290

DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE S RAVNATELJIMA LU?KIH UPRAVA, LU?KIM KAPETANIMA I KORISNICIMA LUKA


ZAGREB, 21. sije?nja  – Državni tajnik za more Branko Ba?i? razgovarao je danas s ravnateljima lu?kih uprava, lu?kim kapetanima i korisnicima luka posebne namjene otvorenih za me?unarodni promet o obvezama iz Uredbe o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koju je hrvatska Vlada donijela 13. studenoga 2003. godine, a koja ?e se u svijetu primjenjivati od 1. srpnja 2004.


Nakon teroristi?kih doga?aja 11. rujna 2001. na SAD, Svjetska pomorska organizacija (IMO) definirala je nove mjere radi otkrivanja i otklanjanja radnji koje prijete sigurnosti pomorskog prometa koji je u posljednjih godina doživio snažan razvitak – ukupan broj brodova je u stalnom porastu, pove?avaju se njihove dimenzije kao i raznovrsnost tereta, osobito štetnih i opasnih.


Te je mjere dužna provesti i Republika Hrvatska, a one prije svega predvi?aju provo|enje procjene sigurnosne zaštite u brodarskim tvrtkama na brodovima i u lukama te izradu planova sigurnosne zaštite. Tako?er, svi pomorci na koje se Uredba odnosi moraju završiti odgovaraju?e programe izobrazbe, položiti ispit i tako ste?i svjedodžbe o osposobljenosti.


Primjenom tih me?unarodnih propisa Republika Hrvatska ?e otkloniti nemogu?nost uplovljavanja hrvatskih brodova u europske, ameri?ke i druge luke te omogu?iti uplovljavanje stranih brodova u hrvatske luke, navodi se u priop?enju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.


(Hina)

ikorcula.net38008.3616203704

DRŽAVNI TAJNIK ZA MORE S RAVNATELJIMA LU?KIH UPRAVA, LU?KIM KAPETANIMA I KORISNICIMA LUKA


ZAGREB, 21. sije?nja  – Državni tajnik za more Branko Ba?i? razgovarao je danas s ravnateljima lu?kih uprava, lu?kim kapetanima i korisnicima luka posebne namjene otvorenih za me?unarodni promet o obvezama iz Uredbe o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koju je hrvatska Vlada donijela 13. studenoga 2003. godine, a koja ?e se u svijetu primjenjivati od 1. srpnja 2004.


Nakon teroristi?kih doga?aja 11. rujna 2001. na SAD, Svjetska pomorska organizacija (IMO) definirala je nove mjere radi otkrivanja i otklanjanja radnji koje prijete sigurnosti pomorskog prometa koji je u posljednjih godina doživio snažan razvitak – ukupan broj brodova je u stalnom porastu, pove?avaju se njihove dimenzije kao i raznovrsnost tereta, osobito štetnih i opasnih.


Te je mjere dužna provesti i Republika Hrvatska, a one prije svega predvi?aju provo|enje procjene sigurnosne zaštite u brodarskim tvrtkama na brodovima i u lukama te izradu planova sigurnosne zaštite. Tako?er, svi pomorci na koje se Uredba odnosi moraju završiti odgovaraju?e programe izobrazbe, položiti ispit i tako ste?i svjedodžbe o osposobljenosti.


Primjenom tih me?unarodnih propisa Republika Hrvatska ?e otkloniti nemogu?nost uplovljavanja hrvatskih brodova u europske, ameri?ke i druge luke te omogu?iti uplovljavanje stranih brodova u hrvatske luke, navodi se u priop?enju Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.


(Hina)

ikorcula.net38008.3616203704

Pošalji dalje: