292

Po?etkom velja?e zapo?inje sanacija 12 km zapuštene prometnice Pupnat-?ara, preko Pupnatske luke.Najprije proširenje a onda asfaltiranje


U prvoj fazi sanirat ?e se dionica od Pupnata do Pupnatske luke. Usporedo sa sanacijom tog dijela dionice zapo?et ?e radovi iz suprotnoga smjera na dionici ?ara-Ripna.

Pupnat/?ara – Po?etkom mjeseca velja?e zapo?et ?e radovi na rekonstrukciji 11,7 km duge ceste Pupnat-Pupnatska Luka-?ara teški preko 8 milijuna kuna. Rije? je o staroj oto?koj cesti koja je do izgradnje nove dionice preko Dubova povezivala Pupnat sa ?arom. Nakon izgradnje nove dionice cesta je posve zapuštena, urušena,  prepuna  rupa u ispucalim slojevima staroga asfalta. Kako je rije? o prometnici koja vodi u najljepšu kor?ulansku valu, Pupnatsku luku, ljeti pravu oazu za turiste, nije bilo druge nego krenuti u njenu obnovu.


Najprije smo planirali samo presvu?i cestu novim slojem asfalta, no znaju?i da se radi o važnoj oto?koj dionici kroz koju se zimi za vrijeme magle, poledice i snijega na Dubovu može preusmjeravati promet, odlu?ili smo je najprije proširiti a tek onda nanovo asfaltirati – kaže Mladen Mareli?, predsjednik Upravnog vije?a ŽUC-a.
  
Prema njegovim rije?ima, obnova zahtjevne dionice imat ?e nekoliko faza. U prvoj fazi sanirat ?e se dionica od Pupnata do Pupnatske luke. Usporedo sa sanacijom tog dijela dionice zapo?et ?e radovi iz suprotnoga smjera, na dionici ?ara-Ripna. Prometnica ?e se širiti za jedan metar pa ?e, uklju?uju?i pola metra kolnika sa svake strane trake, biti široka ukupno 7 metara. Na dva mjestima gdje je okružena velikim stijenama njena ?e širina ostati ista.
  
ŽUC je ve? raspisao natje?aj za izvršitelja radova i odabrao najboljega ponuditelja za radove širenja ceste i zbivanja profila. Rije? je o tvrtci Konstruktor d. o. o iz Slita. Radnici splitske tvrtke ve? mjere cestu a radovi na proširenju zapo?et ?e 1. velja?e.


Nakon proširenja ceste Dubrovnik ceste ?e krenuti sa radovima asfaltiranja. Prema rije?ima Mladena Mareli?a, realno je za o?ekivati da ?e prva faza sanacije prometnice biti dovršena do ljeta. To zna?i da ?e  ve? narednu sezonu mnogobrojni turisti, umjesto makadamom, po novom asfaltu putovati do najljepše oto?ke vale, ljeti prepune kupa?a. 

Ž. Petkovi?

ikorcula.net38012.5384027778

Po?etkom velja?e zapo?inje sanacija 12 km zapuštene prometnice Pupnat-?ara, preko Pupnatske luke.Najprije proširenje a onda asfaltiranje


U prvoj fazi sanirat ?e se dionica od Pupnata do Pupnatske luke. Usporedo sa sanacijom tog dijela dionice zapo?et ?e radovi iz suprotnoga smjera na dionici ?ara-Ripna.

Pupnat/?ara – Po?etkom mjeseca velja?e zapo?et ?e radovi na rekonstrukciji 11,7 km duge ceste Pupnat-Pupnatska Luka-?ara teški preko 8 milijuna kuna. Rije? je o staroj oto?koj cesti koja je do izgradnje nove dionice preko Dubova povezivala Pupnat sa ?arom. Nakon izgradnje nove dionice cesta je posve zapuštena, urušena,  prepuna  rupa u ispucalim slojevima staroga asfalta. Kako je rije? o prometnici koja vodi u najljepšu kor?ulansku valu, Pupnatsku luku, ljeti pravu oazu za turiste, nije bilo druge nego krenuti u njenu obnovu.


Najprije smo planirali samo presvu?i cestu novim slojem asfalta, no znaju?i da se radi o važnoj oto?koj dionici kroz koju se zimi za vrijeme magle, poledice i snijega na Dubovu može preusmjeravati promet, odlu?ili smo je najprije proširiti a tek onda nanovo asfaltirati – kaže Mladen Mareli?, predsjednik Upravnog vije?a ŽUC-a.
  
Prema njegovim rije?ima, obnova zahtjevne dionice imat ?e nekoliko faza. U prvoj fazi sanirat ?e se dionica od Pupnata do Pupnatske luke. Usporedo sa sanacijom tog dijela dionice zapo?et ?e radovi iz suprotnoga smjera, na dionici ?ara-Ripna. Prometnica ?e se širiti za jedan metar pa ?e, uklju?uju?i pola metra kolnika sa svake strane trake, biti široka ukupno 7 metara. Na dva mjestima gdje je okružena velikim stijenama njena ?e širina ostati ista.
  
ŽUC je ve? raspisao natje?aj za izvršitelja radova i odabrao najboljega ponuditelja za radove širenja ceste i zbivanja profila. Rije? je o tvrtci Konstruktor d. o. o iz Slita. Radnici splitske tvrtke ve? mjere cestu a radovi na proširenju zapo?et ?e 1. velja?e.


Nakon proširenja ceste Dubrovnik ceste ?e krenuti sa radovima asfaltiranja. Prema rije?ima Mladena Mareli?a, realno je za o?ekivati da ?e prva faza sanacije prometnice biti dovršena do ljeta. To zna?i da ?e  ve? narednu sezonu mnogobrojni turisti, umjesto makadamom, po novom asfaltu putovati do najljepše oto?ke vale, ljeti prepune kupa?a. 

Ž. Petkovi?

ikorcula.net38012.5384027778

Pošalji dalje: