293

KORCULA LIVE


NAPOKON SLIKA !!


Stvarno nemam ni na?ina ni rije?i kako bi iskazao koliko sam sretan što je ovo danas proradilo.


LIVE TV Kamera Iva Mari?a, postavljena iznad Buculina, a odmah ispod ceste od Novih puta beži?no nam šalje panoramsku sliku (u TinoComputers) koju samo za to zadužen kompjuter obra?uje i FTP-om postavlja na server.


Cijena ovog projekta je ogromna i da dundo Ivo Mari? nije imao toliko upornosti, volje, entuzijazma i ljubavi prema ovome, ovakav pothvat, sa ovako kvalitetnom slikom i sa ove pozicije ne bi nikada bio realiziran.


Eksperimenti sa pravim video streamingom su u tijeku, i nadamo se realizaciji u vrlo kratkom roku. Trenutno je na serveru JPG snapshot slika koja se mijenja svakih 15 sekundi hvataju?i Kor?ulu i šalju?i je gledateljstvu od par miljardi ljudi.


Na žalost, dok u Kor?uli nemamo DSL vezu, svijet ?e bit djelomi?no uskra?en za pogled na “najlipši grad na svitu” (nije Split – neka se ne uvride).


Eto, sve je još u eksperimentalnoj fazi, o?ekujemo i probleme i greške, live video stream je u povojima dok ne osiguramo pravi video stream server, ali i dotad slika se – ipak kre?e !!!


Kliknite ovdje i uživajte u pogledu.

KORCULA LIVE


NAPOKON SLIKA !!


Stvarno nemam ni na?ina ni rije?i kako bi iskazao koliko sam sretan što je ovo danas proradilo.


LIVE TV Kamera Iva Mari?a, postavljena iznad Buculina, a odmah ispod ceste od Novih puta beži?no nam šalje panoramsku sliku (u TinoComputers) koju samo za to zadužen kompjuter obra?uje i FTP-om postavlja na server.


Cijena ovog projekta je ogromna i da dundo Ivo Mari? nije imao toliko upornosti, volje, entuzijazma i ljubavi prema ovome, ovakav pothvat, sa ovako kvalitetnom slikom i sa ove pozicije ne bi nikada bio realiziran.


Eksperimenti sa pravim video streamingom su u tijeku, i nadamo se realizaciji u vrlo kratkom roku. Trenutno je na serveru JPG snapshot slika koja se mijenja svakih 15 sekundi hvataju?i Kor?ulu i šalju?i je gledateljstvu od par miljardi ljudi.


Na žalost, dok u Kor?uli nemamo DSL vezu, svijet ?e bit djelomi?no uskra?en za pogled na “najlipši grad na svitu” (nije Split – neka se ne uvride).


Eto, sve je još u eksperimentalnoj fazi, o?ekujemo i probleme i greške, live video stream je u povojima dok ne osiguramo pravi video stream server, ali i dotad slika se – ipak kre?e !!!


Kliknite ovdje i uživajte u pogledu.

Pošalji dalje: