296


Pjatancije u hotel Kor?ulu


 


Svo maškarano kor?ulansko plemstvo skupilo se ju?er u gradsku kavanu hotela Kor?ula na ovogodišnju tradicijonalnu pjatanciju. Njokade i rožate u konkurenci su oštroj bile, ali su se i nagrade za tu spizu podilile.


 


Veliko priznanje stru?nega žirija za najboju njokadu i rožatu, pa je i po voji naroda za istu spizu nagrada bila, ma najve?a nagrada se konta kad je maškarana kor?ularija sve to pojila. Priko tega je naš Vele harmoniku rastegnu i balat se ?apali kraj i mandatar i svi po redu.


 


Smiljan Strihi?


Pjatancije u hotel Kor?ulu


 


Svo maškarano kor?ulansko plemstvo skupilo se ju?er u gradsku kavanu hotela Kor?ula na ovogodišnju tradicijonalnu pjatanciju. Njokade i rožate u konkurenci su oštroj bile, ali su se i nagrade za tu spizu podilile.


 


Veliko priznanje stru?nega žirija za najboju njokadu i rožatu, pa je i po voji naroda za istu spizu nagrada bila, ma najve?a nagrada se konta kad je maškarana kor?ularija sve to pojila. Priko tega je naš Vele harmoniku rastegnu i balat se ?apali kraj i mandatar i svi po redu.


 


Smiljan Strihi?

Pošalji dalje: