304


POKLADE 1969


Ovi smo vas put odlu?ili lipo iznenadit i pripremili smo van snimku poklada u Kor?uli iz 1969. godine koju je snimi Kralj od Maškara pok. Nikša Lozica.


Kako je snimka duga 26 minuti i bila bi prevelika, pripolovili smo je u dva dila i stavili samo prvi. Drugi ?emo ove dane osin ako naš meštar od skidanja kilogrambajti L.K. (stavili smo inicijale da nebi kogo skonta da je to Lovre Krstulovi?) ne smisli nešto novo pa ?emo stavi sve skupa u jedan bokun. Ovako prvi dil ima 13 minuti.


Nadamo se od srca da ?ete guštat ovo pogleda (više puti) i da ovo od maškara što je ostalo, ne?ete ostat doma nego zadnje skose u?init u prave zdruce!


Eto na, pritisni botun od pantagane na ovo plavo. << Na ovo plavoUpdate 01.02.2004:
Evo, postavili smo cili film na drugom linku. Klikni:


POKLADE 1969 (WMV Video Stream – 20.4 MB)

ikorcula.net38018.6715162037


POKLADE 1969


Ovi smo vas put odlu?ili lipo iznenadit i pripremili smo van snimku poklada u Kor?uli iz 1969. godine koju je snimi Kralj od Maškara pok. Nikša Lozica.


Kako je snimka duga 26 minuti i bila bi prevelika, pripolovili smo je u dva dila i stavili samo prvi. Drugi ?emo ove dane osin ako naš meštar od skidanja kilogrambajti L.K. (stavili smo inicijale da nebi kogo skonta da je to Lovre Krstulovi?) ne smisli nešto novo pa ?emo stavi sve skupa u jedan bokun. Ovako prvi dil ima 13 minuti.


Nadamo se od srca da ?ete guštat ovo pogleda (više puti) i da ovo od maškara što je ostalo, ne?ete ostat doma nego zadnje skose u?init u prave zdruce!


Eto na, pritisni botun od pantagane na ovo plavo. << Na ovo plavoUpdate 01.02.2004:
Evo, postavili smo cili film na drugom linku. Klikni:


POKLADE 1969 (WMV Video Stream – 20.4 MB)

ikorcula.net38018.6715162037

Pošalji dalje: