306


Murve protiv spomeni?ke baštine!

Jesu li murve i divovske palme važnije od neponovljivih gradskih zidina koje skrivaju i zasjenjuju svojoj raskošnom krošnjom?
Kor?ula Nedavno obrezane grane visokih stabala murvi u foši ispod Punta, glavnih vrata od grada, otvorile su jugozapadne zidine obzidanog grada i pokazale dio do tada zasjenjenog lica spomeni?ke baštine kojom se Kor?ula može ponositi. Iako su vrijedni vrtlari Hobera nedavno obrezali grane da krošnje stabala na prolje?e budu još ve?e, guš?e i ljepše pitamo se – jeli bolje da su stabla posjekli i na tome mjestu zasadili cvije?e?


Naime, iako visoka stabla murvi u foši pred vratima od grada daju svojevrstan vizualni štimung kamenoj obzidanoj ljepotici, ipak ostaje otvoreno pitanje: Jesu li stabla zasa?ena na pravome mjestu, i trebaju li tu i dalje ostati obzirom da  skrivaju i zasjenjuju vizuru dijela obzidanoga grada? Stoga se treba zapitati, dali bi na tom  mjestu, sve do arsenala, bilo ljepše vidjeti zasa?eno cvije?e i nisko raslinje koje bi otvorile ?itavu kamenu vizuru južnih vrata od Velike kneževe kule do Rampade, ili raskošne krošnje murvi ispod kojih se ljeti i zimi parkiraju automobili.


Odgovor treba tražiti kroz rješenje dvojbe: Jesu li murve i divovske palme važnije od neponovljivih gradskih zidina koje skrivaju i zasjenjuju svojoj raskošnom krošnjom?


Tekst i snimka: Ž. Petkovi?


Murve protiv spomeni?ke baštine!

Jesu li murve i divovske palme važnije od neponovljivih gradskih zidina koje skrivaju i zasjenjuju svojoj raskošnom krošnjom?
Kor?ula Nedavno obrezane grane visokih stabala murvi u foši ispod Punta, glavnih vrata od grada, otvorile su jugozapadne zidine obzidanog grada i pokazale dio do tada zasjenjenog lica spomeni?ke baštine kojom se Kor?ula može ponositi. Iako su vrijedni vrtlari Hobera nedavno obrezali grane da krošnje stabala na prolje?e budu još ve?e, guš?e i ljepše pitamo se – jeli bolje da su stabla posjekli i na tome mjestu zasadili cvije?e?


Naime, iako visoka stabla murvi u foši pred vratima od grada daju svojevrstan vizualni štimung kamenoj obzidanoj ljepotici, ipak ostaje otvoreno pitanje: Jesu li stabla zasa?ena na pravome mjestu, i trebaju li tu i dalje ostati obzirom da  skrivaju i zasjenjuju vizuru dijela obzidanoga grada? Stoga se treba zapitati, dali bi na tom  mjestu, sve do arsenala, bilo ljepše vidjeti zasa?eno cvije?e i nisko raslinje koje bi otvorile ?itavu kamenu vizuru južnih vrata od Velike kneževe kule do Rampade, ili raskošne krošnje murvi ispod kojih se ljeti i zimi parkiraju automobili.


Odgovor treba tražiti kroz rješenje dvojbe: Jesu li murve i divovske palme važnije od neponovljivih gradskih zidina koje skrivaju i zasjenjuju svojoj raskošnom krošnjom?


Tekst i snimka: Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: