311


Kupljena oprema za kor?ulanski Arhiv!


Namještaj u vrijednosti od oko 120 000 kuna, namijenjen opremanju dijela pala?e Arneri u kom ?e biti smještena starija gra?a vezana uz razdoblje vladavine Mleta?ke republike, Francuske republike, Austrougarske te gradivo obitelji Arneri i Giunio, kupljen je sredstvima državnog prora?una za 2003. g. i trenutno se nalazi u Dubrovniku. Budu?i da se taj dio pala?e, u skladu s postoje?im projektom, uskoro po?inje ure?ivati i pripremati za smještaj vrijednog arhivskog sadržaja, o?ekuje se da ?e u Kor?ulu uskoro sti?i i spomenuta oprema.


Smještaj kor?ulanskog arhivskog sabirnog centra u staroj školi u Žrnovu, prema rije?ima stru?njaka iz Državnog arhiva, jedno je od najboljih prostornih rješenja na širem podru?ju. Glavni projekt ure?enja ove zgrade u vrijednosti od oko 200 000 kuna, ve? je završen a uskoro ?e se ishoditi i gra?evinska dozvola. U tom ?e prostoru biti smještena ostala gra?a sa šireg prostora, odnosno cijelog otoka Kor?ule i Lastova. Takvo rješenje struka naglašava kao izrazito pozitivno, jer je, prema rije?ima prof. Kolanovi?a, bivšeg ravnatelja državnog arhiva, najbolje kada je gra?a smještena “ku?i”, tamo gdje je nastala.


Realizacija dijela projekta koji se odnosi na pala?u Arneri, u vrijednosti od oko 200 000 kuna, financira se iz županijskog a ne državnog prora?una, te je za?u?enost pomo?nika ministra kulture gosp. B. Žili?a na izjavu zamjenika gradona?elnika M. Skokandi?a o skorom po?etku radova, rezultat neto?no prenesenih informacija novinara Dubrova?kog vjesnika gosp. S. Strihi?a.


Bilo koja druga prostorna rješenja sabirnog centra, koja su se od strane laika i neupu?enih mogla ?uti u javnosti, za struku nisu prihvatljiva, te na pokušaje uvjeravanja da bi zgrada Arsenala bila adekvatno rješenje treba gledati kao na pri?e besposlenih nestru?njaka.


U tom smislu i «silovanje» državnih dužnosnika nametanjem drugih rješenja mimo donesenih u okviru legalnih i stru?nih institucija, rezultat je pokušaja bijednog politi?kog obra?una, stoji u priop?enju GO HSS Kor?ule.

ikorcula.net38020.1879861111


Kupljena oprema za kor?ulanski Arhiv!


Namještaj u vrijednosti od oko 120 000 kuna, namijenjen opremanju dijela pala?e Arneri u kom ?e biti smještena starija gra?a vezana uz razdoblje vladavine Mleta?ke republike, Francuske republike, Austrougarske te gradivo obitelji Arneri i Giunio, kupljen je sredstvima državnog prora?una za 2003. g. i trenutno se nalazi u Dubrovniku. Budu?i da se taj dio pala?e, u skladu s postoje?im projektom, uskoro po?inje ure?ivati i pripremati za smještaj vrijednog arhivskog sadržaja, o?ekuje se da ?e u Kor?ulu uskoro sti?i i spomenuta oprema.


Smještaj kor?ulanskog arhivskog sabirnog centra u staroj školi u Žrnovu, prema rije?ima stru?njaka iz Državnog arhiva, jedno je od najboljih prostornih rješenja na širem podru?ju. Glavni projekt ure?enja ove zgrade u vrijednosti od oko 200 000 kuna, ve? je završen a uskoro ?e se ishoditi i gra?evinska dozvola. U tom ?e prostoru biti smještena ostala gra?a sa šireg prostora, odnosno cijelog otoka Kor?ule i Lastova. Takvo rješenje struka naglašava kao izrazito pozitivno, jer je, prema rije?ima prof. Kolanovi?a, bivšeg ravnatelja državnog arhiva, najbolje kada je gra?a smještena “ku?i”, tamo gdje je nastala.


Realizacija dijela projekta koji se odnosi na pala?u Arneri, u vrijednosti od oko 200 000 kuna, financira se iz županijskog a ne državnog prora?una, te je za?u?enost pomo?nika ministra kulture gosp. B. Žili?a na izjavu zamjenika gradona?elnika M. Skokandi?a o skorom po?etku radova, rezultat neto?no prenesenih informacija novinara Dubrova?kog vjesnika gosp. S. Strihi?a.


Bilo koja druga prostorna rješenja sabirnog centra, koja su se od strane laika i neupu?enih mogla ?uti u javnosti, za struku nisu prihvatljiva, te na pokušaje uvjeravanja da bi zgrada Arsenala bila adekvatno rješenje treba gledati kao na pri?e besposlenih nestru?njaka.


U tom smislu i «silovanje» državnih dužnosnika nametanjem drugih rješenja mimo donesenih u okviru legalnih i stru?nih institucija, rezultat je pokušaja bijednog politi?kog obra?una, stoji u priop?enju GO HSS Kor?ule.

ikorcula.net38020.1879861111

Pošalji dalje: