Smiljan Strihić odgovara na dva priopćenja HSS-a Korčula

Smiljan Strihi? odgovara na dva priop?enja HSS-a Kor?ula

Nevjerojatna je upornost kojom se vode?i politi?ari GO HSS pokušavaju opravdati za u?injene propuste i greške u svezi prodaje ku?e M. Pola navode?i poznate neistine i prozivaju?i nepismene dopisnike i novinarku koja je eto došla ?ak iz Zagreba podmetati njima – ina?e nepogrješivom Kor?ulanskom poglavarstvu.

Zapravo nije jasno zbog ?ega se uop?e GO HSS obra?a priop?enjem za javnost, kada za to zaista nema potrebe, budu?i odgovornost snosi Grad Kor?ula, pa je nebitno koliko i tko participira u Poglavarstvu. Takvo priop?enje uz o?ekivano vrije?anje dopisnika i novinara ne pojašnjava ništa novo i ne donosi nikakve argumente, ve? ukazuje na politi?ku (ne)kulturu ?elnika HSS, obzirom na poznate propuste i greške u?injene oko ovoga problema. Da je to istina, govore i zadnje vijesti o tome kako vlasnice zapravo nisu valjano niti uknjižene, a Ministarstvo kulture ne može – kako je nedavno kazao državni inspektor M. Orli? – uputiti u Kor?ulu nadležnu osobu, jer nedostaje novaca za takve poslove. Naime državni inspektor bi trebao po Zakonu o zaštiti i o?uvanju kulturne baštine ?l. 85 ispitati zakonitost provedbe o pravu prvokupa, no zbog navedenog razloga to ne može obaviti, pa ?e Kor?ulani i šira javnost biti prisiljeni i dalje podnositi bahatost  “vlasnica” ku?e uz evidentnu nespretnost njihove odvjetnice i diletantizam gradskih ?elnika. Cjelovit tekst.

ikorcula.net38024.4059953704

Smiljan Strihi? odgovara na dva priop?enja HSS-a Kor?ula

Nevjerojatna je upornost kojom se vode?i politi?ari GO HSS pokušavaju opravdati za u?injene propuste i greške u svezi prodaje ku?e M. Pola navode?i poznate neistine i prozivaju?i nepismene dopisnike i novinarku koja je eto došla ?ak iz Zagreba podmetati njima – ina?e nepogrješivom Kor?ulanskom poglavarstvu.

Zapravo nije jasno zbog ?ega se uop?e GO HSS obra?a priop?enjem za javnost, kada za to zaista nema potrebe, budu?i odgovornost snosi Grad Kor?ula, pa je nebitno koliko i tko participira u Poglavarstvu. Takvo priop?enje uz o?ekivano vrije?anje dopisnika i novinara ne pojašnjava ništa novo i ne donosi nikakve argumente, ve? ukazuje na politi?ku (ne)kulturu ?elnika HSS, obzirom na poznate propuste i greške u?injene oko ovoga problema. Da je to istina, govore i zadnje vijesti o tome kako vlasnice zapravo nisu valjano niti uknjižene, a Ministarstvo kulture ne može – kako je nedavno kazao državni inspektor M. Orli? – uputiti u Kor?ulu nadležnu osobu, jer nedostaje novaca za takve poslove. Naime državni inspektor bi trebao po Zakonu o zaštiti i o?uvanju kulturne baštine ?l. 85 ispitati zakonitost provedbe o pravu prvokupa, no zbog navedenog razloga to ne može obaviti, pa ?e Kor?ulani i šira javnost biti prisiljeni i dalje podnositi bahatost  “vlasnica” ku?e uz evidentnu nespretnost njihove odvjetnice i diletantizam gradskih ?elnika. Cjelovit tekst.

ikorcula.net38024.4059953704

Pošalji dalje: