Brobrodska pruga Korčula – Split svakodnevno?

Brobrodska pruga Kor?ula – Split svakodnevno?

U kratkom razgovoru vo?enom prošlog tjedna u Zagrebu ing. Branko Ba?i? Državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka kazao je kako ?e Ministarstvo uvažiti zna?aj otoka i Grada Kor?ule te na brzobrodskoj liniji br. 12 na ruti Kor?ula – Split i obratno uspostaviti svakodnevni režim vožnje, što je sada prioritetno pitanje, ne spore?i kako bi se kasnije razmatralo i zamjena postoje?eg katamarana Krilo, budu?i je poznato kako to plovilo ne udovoljava nekim kriterijima za obavljanje te zahtjevne cjelogodišnje linije.

Odgovaraju?i dalje na pitanje o sjevernoj cestovnoj trasi koja bi povezala Kor?ulu, preko Ra?iš?a sa Blatom i V. Lukom, B. Ba?i? je naveo kako novim Prostornim planom Op?ina Orebi? predvi?a izmještanje trajektnog pristaništa prema zapadnom dijelu Pelješca u predjelu Vignja, pa se o?ekuje i jednako izmještanje kor?ulanskog trajektnog pristaništa na približan položaj. Svakako bi za ove zahvate svoje mišljenje trebala dati i Dnž budu?i to mora biti obuhva?eno i Županijskim prostornim planom. Ne treba posebno naglašavati kolike se razvojne mogu?nosti pružaju u tom gotovo netaknutom sjevernom dijela otoka Kor?ule.

Smiljan Strihi?

Brobrodska pruga Kor?ula – Split svakodnevno?

U kratkom razgovoru vo?enom prošlog tjedna u Zagrebu ing. Branko Ba?i? Državni tajnik za more u Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka kazao je kako ?e Ministarstvo uvažiti zna?aj otoka i Grada Kor?ule te na brzobrodskoj liniji br. 12 na ruti Kor?ula – Split i obratno uspostaviti svakodnevni režim vožnje, što je sada prioritetno pitanje, ne spore?i kako bi se kasnije razmatralo i zamjena postoje?eg katamarana Krilo, budu?i je poznato kako to plovilo ne udovoljava nekim kriterijima za obavljanje te zahtjevne cjelogodišnje linije.

Odgovaraju?i dalje na pitanje o sjevernoj cestovnoj trasi koja bi povezala Kor?ulu, preko Ra?iš?a sa Blatom i V. Lukom, B. Ba?i? je naveo kako novim Prostornim planom Op?ina Orebi? predvi?a izmještanje trajektnog pristaništa prema zapadnom dijelu Pelješca u predjelu Vignja, pa se o?ekuje i jednako izmještanje kor?ulanskog trajektnog pristaništa na približan položaj. Svakako bi za ove zahvate svoje mišljenje trebala dati i Dnž budu?i to mora biti obuhva?eno i Županijskim prostornim planom. Ne treba posebno naglašavati kolike se razvojne mogu?nosti pružaju u tom gotovo netaknutom sjevernom dijela otoka Kor?ule.

Smiljan Strihi?

Pošalji dalje: