322


Bal KPK


Ju?er je u hotelu M. Polo održan tradicionalni ples KPK, na kojem je bilo stotinjak vjernih kapekaša i prijatelja kluba. Uz dubrova?ki sastav “Zvuci Jadrana” nazaobilazna je bila i bogata lutrija sa?injena uglavnom od doma?e spize i puno, puno slatkoga.


Po rije?ima predsjednika kluba Perice Radoni?a, ovim balom za kapekaše po?inje 2004 godina. Najljepša bi bila kad bi natkriveni bazen doživila. 

Smiljan Strihi? 


Bal KPK


Ju?er je u hotelu M. Polo održan tradicionalni ples KPK, na kojem je bilo stotinjak vjernih kapekaša i prijatelja kluba. Uz dubrova?ki sastav “Zvuci Jadrana” nazaobilazna je bila i bogata lutrija sa?injena uglavnom od doma?e spize i puno, puno slatkoga.


Po rije?ima predsjednika kluba Perice Radoni?a, ovim balom za kapekaše po?inje 2004 godina. Najljepša bi bila kad bi natkriveni bazen doživila. 

Smiljan Strihi? 

Pošalji dalje: