328


 
Slika Kor?ule predstavila Hrvatski  turizam u Britaniji.
 
Po?etkom velja?e u prestižnom, The sunday times, sa tiražom od 2 milj. primjeraka izišao je ?lanak o hrvatskom turizmu iz pera ljubitelja  Kor?ule, novinara Davida Wickersa.

?lanak je na 3 stranice sa ?etiri fotografije: Rovinja i Dubrovnika s tim da je udarna fotografija (jedina u odli?nom koloru) starog grada Kor?ule, sa puntinom, kulama Bokar i Vilovic te Hotelom Kor?ula i kampanelom.
 
?lanak je podiljen u poglavlja: Croatia for: culture, islands, sailing, families, and independent travel. Izri?ito piše da je Hrvatska bolja od  Turske za jedrenje, konkurent Gr?koj u pogledu ljepote otoka, te da  ima kulinarstvo sli?no talijanskom.
 
Spominju su ugledna imena: Steven Spilberg, Pierse Bronsan, Sean Conery, Robert de Niro, Sharon Stone koji su posjetili Hrvatsku.
 
Za Kor?ulu je posebno važno sto je ugledni organizator, Swan Helenic, platio poseban oglas uz ?lanak za svoja kružna putovanja sa kartom rute na kojoj je samo Venecija, Korcula, Pireus i Rodos. U oglasu postoji poseban opisa Kor?ule kao, prepostavljanog, mjesta rodjenja Marka Pola. Uz spominjanje, Moreške, kao kombinacije plesa i maševalaške vještine izuzetne hrabrosti izvo?a?a.
 
Ljepota i atraktivnost Kor?ule upore?uje sa onom Venecijanskom. U  britanskim razmjerima Kor?ula upore?uje se sa ?uvenim turisti?kim  otokom Wight, koji su otrpilike iste veli?ine .
 
Šteta je ipak što u ?lanku vezano za Kor?ulu nisu pomenuti detalji koji povezuju Kor?ulu i Britaniju (Notinghamski alabaster, Petera Lowen, admiral Fremantel, Rebeca West, Sir Fitzroy and Lady Veronica Maclean.


Obzirom na otvaranja direktnog leta British Airways-a za Dubrovnik u  svibnju ove godine, ?lanak ce nesumljivo dobrinjijeti poja?anom dolaku britanskih individualnih turista u Kor?ulu.
 
Boris Marelic DIT Travel London


 
Slika Kor?ule predstavila Hrvatski  turizam u Britaniji.
 
Po?etkom velja?e u prestižnom, The sunday times, sa tiražom od 2 milj. primjeraka izišao je ?lanak o hrvatskom turizmu iz pera ljubitelja  Kor?ule, novinara Davida Wickersa.

?lanak je na 3 stranice sa ?etiri fotografije: Rovinja i Dubrovnika s tim da je udarna fotografija (jedina u odli?nom koloru) starog grada Kor?ule, sa puntinom, kulama Bokar i Vilovic te Hotelom Kor?ula i kampanelom.
 
?lanak je podiljen u poglavlja: Croatia for: culture, islands, sailing, families, and independent travel. Izri?ito piše da je Hrvatska bolja od  Turske za jedrenje, konkurent Gr?koj u pogledu ljepote otoka, te da  ima kulinarstvo sli?no talijanskom.
 
Spominju su ugledna imena: Steven Spilberg, Pierse Bronsan, Sean Conery, Robert de Niro, Sharon Stone koji su posjetili Hrvatsku.
 
Za Kor?ulu je posebno važno sto je ugledni organizator, Swan Helenic, platio poseban oglas uz ?lanak za svoja kružna putovanja sa kartom rute na kojoj je samo Venecija, Korcula, Pireus i Rodos. U oglasu postoji poseban opisa Kor?ule kao, prepostavljanog, mjesta rodjenja Marka Pola. Uz spominjanje, Moreške, kao kombinacije plesa i maševalaške vještine izuzetne hrabrosti izvo?a?a.
 
Ljepota i atraktivnost Kor?ule upore?uje sa onom Venecijanskom. U  britanskim razmjerima Kor?ula upore?uje se sa ?uvenim turisti?kim  otokom Wight, koji su otrpilike iste veli?ine .
 
Šteta je ipak što u ?lanku vezano za Kor?ulu nisu pomenuti detalji koji povezuju Kor?ulu i Britaniju (Notinghamski alabaster, Petera Lowen, admiral Fremantel, Rebeca West, Sir Fitzroy and Lady Veronica Maclean.


Obzirom na otvaranja direktnog leta British Airways-a za Dubrovnik u  svibnju ove godine, ?lanak ce nesumljivo dobrinjijeti poja?anom dolaku britanskih individualnih turista u Kor?ulu.
 
Boris Marelic DIT Travel London

Pošalji dalje: