333


Gotov projekt za ure?enje obale u Sv. Nikole


Na Radio Kor?uli u emisiji koju je vodio Smiljan Žakni?, gostovao je Marko Milat iz KTD Hober-a. Tema emisije je bila ure?enje obalnog pojasa na dijelu ulice Sv. Nikola u Kor?uli.


Kako je rekao gosp. Milat, Hober je na temelju traženja gra?ana spomenute ulice, te iz želje da taj atraktivni prostor oplemeni i unaprijedi naru?io idejni projekt ure?enja obalnog pojasa.


Hober želi dati gra?anima projekt na uvid, organiziranjem javne rasprave, kako bi se ?ule eventualne primjedbe i prijedlozi, te kako Hober mogao krenuti u isho?enje svih potrebnih odgovaraju?ih dozvola.


Osnova projekta je izmicanje linije obale u akvatoriju za cca. 5,00 m. Dužina obale bi bila cca. 146.00 m. Obala bi se podijelila na turisti?ko-ugostiteljski dio i dio za prihvat brodova. Kapacitet oko 5 plovila dužine do 10 m, 22 plovila do 12 m te 7 plovila do 15 m.


  Više o samom projektu pogledajte ovdje.


Gotov projekt za ure?enje obale u Sv. Nikole


Na Radio Kor?uli u emisiji koju je vodio Smiljan Žakni?, gostovao je Marko Milat iz KTD Hober-a. Tema emisije je bila ure?enje obalnog pojasa na dijelu ulice Sv. Nikola u Kor?uli.


Kako je rekao gosp. Milat, Hober je na temelju traženja gra?ana spomenute ulice, te iz želje da taj atraktivni prostor oplemeni i unaprijedi naru?io idejni projekt ure?enja obalnog pojasa.


Hober želi dati gra?anima projekt na uvid, organiziranjem javne rasprave, kako bi se ?ule eventualne primjedbe i prijedlozi, te kako Hober mogao krenuti u isho?enje svih potrebnih odgovaraju?ih dozvola.


Osnova projekta je izmicanje linije obale u akvatoriju za cca. 5,00 m. Dužina obale bi bila cca. 146.00 m. Obala bi se podijelila na turisti?ko-ugostiteljski dio i dio za prihvat brodova. Kapacitet oko 5 plovila dužine do 10 m, 22 plovila do 12 m te 7 plovila do 15 m.


  Više o samom projektu pogledajte ovdje.

Pošalji dalje: