334


Problematika zra?ne luke na otoku Kor?uli ponovo je aktualizirana. Naime, proteklih je dana španjolska tvrtka INITEC iz Madrida, u skladu sa sklopljenim ugovorom, op?ini Smokvica dostavila Kona?nu Studiju izvodljivosti: «Glavni plan zra?ne luke Kor?ula», ?iju je izradu, s 246 tisu?a eura, financiralo Ministarstvo gospodarstva Kraljevine Španjolske.


Studija dokazuje, kaže Lenko Sale?i?, na?elnik op?ine da ?e izgradnja aerodroma bitno poboljšati turisti?ke mogu?nosti otoka, pospješiti društveno-gospodarski razvitak regije i, uspostavljanjem brze i komotne veze s važnijim gradovima zemlje, poboljšati kvalitetu života oto?ana. Prema studiji po?etni kapital za gradnju luke trebao bi sudjelovati kroz subvenciju od 35 posto koja se ne vra?a, vlastiti kapital od 55 posto i financirani kapital od 10 posto. Prema njoj, cjelokupna investicija  gradnje zra?ne luke u okviru predvi?enog razvitka u 3 etape ukupno bi  iznosila 82 milijuna eura ili 613,5 milijuna kuna. Predvi?anje razvoja prometa je optimisti?no i iznosi 1,o3 milijuna putnika u 5o godina eksploatacije.


Sada je najvažnije  kako što brže pokrenuti cijeli projekt. Naime, nakon studije  i izra?ene tender dokumentacije koju je krajem prošle godine izradila bivša Vlada kao osnove za raspisivanje natje?aja  gradnje luke, ne preostaje nam ništa drugo nego krenuti u realizaciju projekta. Sredinom mjeseca u Smokvici o?ekujemo španjolske predstavnike INITEC-a koji su, kako doznajemo, zainteresirani s nama direktno sklopiti ugovora o gradnji luke – kaže na?elnik Sale?i?.


Prema njegovim rije?ima, op?ina se o tome mora konzultirati s Vladom koja je izradila ponudbenu dokumentaciju. Naime, u Smokvici smatraju da bi im više odgovaralo raspisati me?unarodni javni natje?aj za izvo?a?a radova nego direktno dogovorno sklopiti ugovor s jednom tvrtkom o gradnji zra?ne luke. ?elnici op?ine isti?u da ?e u skorašnjim razgovorima sa Španjolcima najprije vidjeti što im nude, nakon ?ega ?e odlu?iti, jer su za gradnju aerodroma zainteresirane još dvije ameri?ke tvrtke.


Ono pak što op?ina mora sama uraditi je brzo rješenje imovinsko pravnih odnosa za prostor od 950 tisu?a metara ?etvornih izme?u Smokvice i Brne, gdje se namjerava graditi aerodrom. Iako je prošlo op?insko vodstvo naglašavalo da je pitanje izvlaštenja parcela riješeno, prema rije?ima novog na?elnika Sale?i?a, o tome nema ni govora.


Rješenje imovinsko pravnih odnosa na cjelokupnome prostoru koštat ?e, prema studiji, 9,3 milijuna eura ili oko 7o milijuna kuna. Rije? je o ogromnoj površini obrasloj šumom u rukama privatnih vlasnika, Smokvi?ana. Op?ina ?e provesti postupak izvlaštenja – kaže na?elnik Sale?i? i dodaje kako je u tom cilju ve? upu?en zahtjev Upravi zra?nog prostora pri Ministarstvu mora, turizma i razvitka za predvi?anje prora?unskih sredstava u ovoj godini. Op?ina ?e uskoro osnovati doma?u tvrtku koja bi trebala voditi sve poslove oko po?etka gradnje zra?ne luke.


Uzletno – sletna staza previ?ene zra?ne luke Smokvica-Brna duga je 1,5 tisu?a metara a široka 30 metara. Predvi?eno je operiranje komercijalnih zrakoplova kapaciteta do 100 putnika. Rije? je o avionima tipa Dornier 228,328, ATR-42-500, Bae RJ100 i A 320-100.Investicija je teška 82 milijuna eura a prema parametrima  rentabilnosti interna stopa povrata je 8 posto, NPV 129,3 milijuna eura s povratom uloženog kapitala u 23 godine.

Ž. Petkovi?


Problematika zra?ne luke na otoku Kor?uli ponovo je aktualizirana. Naime, proteklih je dana španjolska tvrtka INITEC iz Madrida, u skladu sa sklopljenim ugovorom, op?ini Smokvica dostavila Kona?nu Studiju izvodljivosti: «Glavni plan zra?ne luke Kor?ula», ?iju je izradu, s 246 tisu?a eura, financiralo Ministarstvo gospodarstva Kraljevine Španjolske.


Studija dokazuje, kaže Lenko Sale?i?, na?elnik op?ine da ?e izgradnja aerodroma bitno poboljšati turisti?ke mogu?nosti otoka, pospješiti društveno-gospodarski razvitak regije i, uspostavljanjem brze i komotne veze s važnijim gradovima zemlje, poboljšati kvalitetu života oto?ana. Prema studiji po?etni kapital za gradnju luke trebao bi sudjelovati kroz subvenciju od 35 posto koja se ne vra?a, vlastiti kapital od 55 posto i financirani kapital od 10 posto. Prema njoj, cjelokupna investicija  gradnje zra?ne luke u okviru predvi?enog razvitka u 3 etape ukupno bi  iznosila 82 milijuna eura ili 613,5 milijuna kuna. Predvi?anje razvoja prometa je optimisti?no i iznosi 1,o3 milijuna putnika u 5o godina eksploatacije.


Sada je najvažnije  kako što brže pokrenuti cijeli projekt. Naime, nakon studije  i izra?ene tender dokumentacije koju je krajem prošle godine izradila bivša Vlada kao osnove za raspisivanje natje?aja  gradnje luke, ne preostaje nam ništa drugo nego krenuti u realizaciju projekta. Sredinom mjeseca u Smokvici o?ekujemo španjolske predstavnike INITEC-a koji su, kako doznajemo, zainteresirani s nama direktno sklopiti ugovora o gradnji luke – kaže na?elnik Sale?i?.


Prema njegovim rije?ima, op?ina se o tome mora konzultirati s Vladom koja je izradila ponudbenu dokumentaciju. Naime, u Smokvici smatraju da bi im više odgovaralo raspisati me?unarodni javni natje?aj za izvo?a?a radova nego direktno dogovorno sklopiti ugovor s jednom tvrtkom o gradnji zra?ne luke. ?elnici op?ine isti?u da ?e u skorašnjim razgovorima sa Španjolcima najprije vidjeti što im nude, nakon ?ega ?e odlu?iti, jer su za gradnju aerodroma zainteresirane još dvije ameri?ke tvrtke.


Ono pak što op?ina mora sama uraditi je brzo rješenje imovinsko pravnih odnosa za prostor od 950 tisu?a metara ?etvornih izme?u Smokvice i Brne, gdje se namjerava graditi aerodrom. Iako je prošlo op?insko vodstvo naglašavalo da je pitanje izvlaštenja parcela riješeno, prema rije?ima novog na?elnika Sale?i?a, o tome nema ni govora.


Rješenje imovinsko pravnih odnosa na cjelokupnome prostoru koštat ?e, prema studiji, 9,3 milijuna eura ili oko 7o milijuna kuna. Rije? je o ogromnoj površini obrasloj šumom u rukama privatnih vlasnika, Smokvi?ana. Op?ina ?e provesti postupak izvlaštenja – kaže na?elnik Sale?i? i dodaje kako je u tom cilju ve? upu?en zahtjev Upravi zra?nog prostora pri Ministarstvu mora, turizma i razvitka za predvi?anje prora?unskih sredstava u ovoj godini. Op?ina ?e uskoro osnovati doma?u tvrtku koja bi trebala voditi sve poslove oko po?etka gradnje zra?ne luke.


Uzletno – sletna staza previ?ene zra?ne luke Smokvica-Brna duga je 1,5 tisu?a metara a široka 30 metara. Predvi?eno je operiranje komercijalnih zrakoplova kapaciteta do 100 putnika. Rije? je o avionima tipa Dornier 228,328, ATR-42-500, Bae RJ100 i A 320-100.Investicija je teška 82 milijuna eura a prema parametrima  rentabilnosti interna stopa povrata je 8 posto, NPV 129,3 milijuna eura s povratom uloženog kapitala u 23 godine.

Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: