336


Poskupljuje voda !


Prema odluci Gradskoga poglavarstva cijena vode u Kor?uli porasti ?e za 20 posto dosadašnje cijene. U gradu Kor?uli i okolnim mjestima koja vodu dobivaju iz sustava Regionalnog NPKL-vodovoda za doma?instva voda ?e sa 6 kuna porasti na 7,5 kuna a za gospodarstvo sa 7,5 kuna na 9,5 kuna. Najskuplju ?e pak vodu pla?ati mještani ?are, najzapadnijeg kor?ulanskog naselja. Voda koja ?e uskoro sti?i iz vodovoda Blato za  ?arska doma?instva iznosit ?e  po kubiku 10,68 kuna, dok ?e se za gospodarstvo cijena vode popeti na 12,52 kune po kubiku.


Obrazlažu?i svoju odluku ?lanovi su poglavarstva istaknuli da je do poskupljenja vode došlo zbog ukidanja paušala kojim je Regionalni NPKL-vodovod uprihodovao preko 400 tisu?a kuna godišnje za  teku?e popravke svoga sustava. Kako je poglavarstvo ocijenilo da je sustav paušala ra?un «bez kr?mara» i treba ga ukinuti, nije preostalo ništa  drugo nego cijenu paušala prebiti poskupljenjem vode.


Osim toga, istaknuto  je na prošloj sjednici poglavarstva, skupi sustav regionalnog vodovoda ima velike gubitke vode u sistemu, a kako voda nije poskupjela još od 1996 godine, nije bilo druge nego pove?ati njenu cijenu i omogu?iti normalno poslovanje vodovoda, bez gubitaka. Iako je do sada cijena vode u Kor?uli bila me?u skupljima u Hrvatskoj njeno je pove?anje još ve?i udar na standard gra?ana. Ipak, prema ocjeni ?elnika grada, ve?  se sada treba po?eti ozbiljno privikavati na ?injenicu da ?e se voda i sme?e u budu?nosti morati po?eti sve više i više napla?ivati.


Ž. Petkovi?


Poskupljuje voda !


Prema odluci Gradskoga poglavarstva cijena vode u Kor?uli porasti ?e za 20 posto dosadašnje cijene. U gradu Kor?uli i okolnim mjestima koja vodu dobivaju iz sustava Regionalnog NPKL-vodovoda za doma?instva voda ?e sa 6 kuna porasti na 7,5 kuna a za gospodarstvo sa 7,5 kuna na 9,5 kuna. Najskuplju ?e pak vodu pla?ati mještani ?are, najzapadnijeg kor?ulanskog naselja. Voda koja ?e uskoro sti?i iz vodovoda Blato za  ?arska doma?instva iznosit ?e  po kubiku 10,68 kuna, dok ?e se za gospodarstvo cijena vode popeti na 12,52 kune po kubiku.


Obrazlažu?i svoju odluku ?lanovi su poglavarstva istaknuli da je do poskupljenja vode došlo zbog ukidanja paušala kojim je Regionalni NPKL-vodovod uprihodovao preko 400 tisu?a kuna godišnje za  teku?e popravke svoga sustava. Kako je poglavarstvo ocijenilo da je sustav paušala ra?un «bez kr?mara» i treba ga ukinuti, nije preostalo ništa  drugo nego cijenu paušala prebiti poskupljenjem vode.


Osim toga, istaknuto  je na prošloj sjednici poglavarstva, skupi sustav regionalnog vodovoda ima velike gubitke vode u sistemu, a kako voda nije poskupjela još od 1996 godine, nije bilo druge nego pove?ati njenu cijenu i omogu?iti normalno poslovanje vodovoda, bez gubitaka. Iako je do sada cijena vode u Kor?uli bila me?u skupljima u Hrvatskoj njeno je pove?anje još ve?i udar na standard gra?ana. Ipak, prema ocjeni ?elnika grada, ve?  se sada treba po?eti ozbiljno privikavati na ?injenicu da ?e se voda i sme?e u budu?nosti morati po?eti sve više i više napla?ivati.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: