341

Tribina u hotelu Korcula


Održana javna tribina


U hotelu Kor?ula 17. velja?e u 18 sati u organizaciji Gradskih kotareva Stari grad i Sv. Antun, održana je javna tribina na temu “Prostorna i funkcionalna rješenja akvatorija Ježevice, Sv. Nikole i Zapadne obale

Organizatori o?igledno nisu o?ekivali toliki interes gra?ana pa je sala u hotelu Kor?ula bila premala da primi sve zainteresirane.


Tribinu je vodio dr. Joško Podbovšek, predsjednik GK Stari Grad, uz pomo? predsjednika GK Sv. Antun prof. Lovra Botice, te tajnika oba kotara Mladena Fortunata. Tribini je bio nazo?an i gradona?elnik Grada Kor?ule Mirko Duhovi?.


Mnogo gra?ana se uklju?ilo u raspravu, iznose?i svoje prijedloge i ideje o mogu?im rješenjima spomenutih tema. Bilo je vrlo zanimljivo ?uti mišljenje gra?ana te se nadamo da ?e se ovakve tribine u Kor?uli organizirati i ?eš?e, kako bi doprinjele boljem planiranju budu?nosti Kor?ule.

Tribina u hotelu Korcula


Održana javna tribina


U hotelu Kor?ula 17. velja?e u 18 sati u organizaciji Gradskih kotareva Stari grad i Sv. Antun, održana je javna tribina na temu “Prostorna i funkcionalna rješenja akvatorija Ježevice, Sv. Nikole i Zapadne obale

Organizatori o?igledno nisu o?ekivali toliki interes gra?ana pa je sala u hotelu Kor?ula bila premala da primi sve zainteresirane.


Tribinu je vodio dr. Joško Podbovšek, predsjednik GK Stari Grad, uz pomo? predsjednika GK Sv. Antun prof. Lovra Botice, te tajnika oba kotara Mladena Fortunata. Tribini je bio nazo?an i gradona?elnik Grada Kor?ule Mirko Duhovi?.


Mnogo gra?ana se uklju?ilo u raspravu, iznose?i svoje prijedloge i ideje o mogu?im rješenjima spomenutih tema. Bilo je vrlo zanimljivo ?uti mišljenje gra?ana te se nadamo da ?e se ovakve tribine u Kor?uli organizirati i ?eš?e, kako bi doprinjele boljem planiranju budu?nosti Kor?ule.

Pošalji dalje: