342


“Galerija” sve lipša!


U jednom od najstarijih kor?ulanskih kafi?a – “Galeriji“, prije mjesec dana je zapo?eto renoviranje. Kafi? je potpuno demoliran te se krenulo u izgradnju “novog”. ?ini se da ?e radovi bit gotovi do Uskrsa.

Ju?er su postavljeni novi aluminijski otvori pa se ve? sada vidi da ?e “Galerija” postati i jedan od najljepših kafi?a u Kor?uli.


Za one koji ne znaju, ako takvih ima, “Galerija” se nalazi u samom centru Kor?ule, u opjevanom “Prolazu Tri sulara”, i posje?ue je veliki broj turista tokom turisti?ke sezone. Tako?er, u objektu je i stalna izložba slika Hrvoja Kapeline, vlasnika objekta i poznatog kor?ulanskog slikara.


U svakom slu?aju, pozdravljamo ovakve investicije kojima ?e se podi?i razina ugostiteljske usluge i želimo vlasniku dobar i sretan posao.

ikorcula.net38036.0061342593


“Galerija” sve lipša!


U jednom od najstarijih kor?ulanskih kafi?a – “Galeriji“, prije mjesec dana je zapo?eto renoviranje. Kafi? je potpuno demoliran te se krenulo u izgradnju “novog”. ?ini se da ?e radovi bit gotovi do Uskrsa.

Ju?er su postavljeni novi aluminijski otvori pa se ve? sada vidi da ?e “Galerija” postati i jedan od najljepših kafi?a u Kor?uli.


Za one koji ne znaju, ako takvih ima, “Galerija” se nalazi u samom centru Kor?ule, u opjevanom “Prolazu Tri sulara”, i posje?ue je veliki broj turista tokom turisti?ke sezone. Tako?er, u objektu je i stalna izložba slika Hrvoja Kapeline, vlasnika objekta i poznatog kor?ulanskog slikara.


U svakom slu?aju, pozdravljamo ovakve investicije kojima ?e se podi?i razina ugostiteljske usluge i želimo vlasniku dobar i sretan posao.

ikorcula.net38036.0061342593

Pošalji dalje: