343

Stari telegraf


Kor?ulanski telegraf


Ovo sigurno niste znali. Jedan od najstarijih telegrafa u našoj županiji, ako ne i najstariji nalazi se u – gradu Kor?uli! I ne samo to, telegraf je potpuno ISPRAVAN. Telegraf je francuske proizvodnje.


Imali smo zadovoljstvo da nam je gosp. Ivo Mari? dopustio da fotografiramo ovaj stari ure?aj, te nam demonstrirao kako funkcionira.

Bilo je vrlo zanimljivo gledati ure?aj smješten uz LCD 17″ Monitor, uz kompjuter u koji dolaze deseci e-mail poruka na sat. Isto se ?ovjek zamisli. Dobar telegrafista, na istom je ure?aju mogao slati informacije brzinom od oko 2 slova/s.


Ina?e, 1837 god., Samuel Morse konstruira prvi telegraf. 1844. prvi puta javno prikazuje rad telegrafa pred Ameri?kim kongresom, i da bi elektri?ni impulsi imali smisla, razra?uje sustav signala u kojem svako slovo ozna?ava odre?eni broj crtica i to?aka. Po njemu se i zove Morseova abeceda ili kod.


  FOTOGRAFIJE I VIDEO TELEGRAFA

Stari telegraf


Kor?ulanski telegraf


Ovo sigurno niste znali. Jedan od najstarijih telegrafa u našoj županiji, ako ne i najstariji nalazi se u – gradu Kor?uli! I ne samo to, telegraf je potpuno ISPRAVAN. Telegraf je francuske proizvodnje.


Imali smo zadovoljstvo da nam je gosp. Ivo Mari? dopustio da fotografiramo ovaj stari ure?aj, te nam demonstrirao kako funkcionira.

Bilo je vrlo zanimljivo gledati ure?aj smješten uz LCD 17″ Monitor, uz kompjuter u koji dolaze deseci e-mail poruka na sat. Isto se ?ovjek zamisli. Dobar telegrafista, na istom je ure?aju mogao slati informacije brzinom od oko 2 slova/s.


Ina?e, 1837 god., Samuel Morse konstruira prvi telegraf. 1844. prvi puta javno prikazuje rad telegrafa pred Ameri?kim kongresom, i da bi elektri?ni impulsi imali smisla, razra?uje sustav signala u kojem svako slovo ozna?ava odre?eni broj crtica i to?aka. Po njemu se i zove Morseova abeceda ili kod.


  FOTOGRAFIJE I VIDEO TELEGRAFA

Pošalji dalje: