345


Kor?ula dobija svoju županijsku Lu?ku upravu

Dubrova?ko-neretvanski župan Ivan Šprlje posjetio je u petak Pelješac i otok Kor?ulu te je u jutarnjim satima u društvu doma?ina gradona?elnika Kor?ule Mirka Duhovi?a, predsjednika Turisti?ke zajednice Dubrova?ko-neretvanske županije Aljoše Milata te ?lana županijskoga poglavarstva Ante Zekana održao konferenciju za tisak u Gradskoj vije?nici.


Najavivši nekoliko tema o kojima ?e nakon obilaska otoka na radnom sastanku raspravljati  s ?lanovima Poglavarstva Grada Kor?ule župan Ivan Šprlje posebno je istaknuo važnost organiziranja županijske Lu?ke uprave u Gradu Kor?uli koja ?e profunkcionirati u svibnju nakon završetka procesa razdruživanja s Dubrovnikom.


Najavljena je realizacija projekta Južni Jadran-Dubrovnik, koji kako je naglasio župan nije projekt jedne stranke ili pojedinca, i po kojem bi se trebala regulirati i urediti izgradnja luka, marina i privezišta na podru?ju županije a kojem mogu pristupiti svi gradovi u županiji zainteresirani za razvoj mora i otoka. Župan Šprlje naglasio je i skori po?etak gradnje mosta koji bi spojio poluotok Pelješac s kopnom a za što ?e cjelovita dokumentacija o utjecaju na okoliš biti gotova krajem ove godine.


Gradnja mosta mogla bi zapo?eti ve? sljede?e godine. Na pitanje novinara o najavljenom skorom proširenju stare ceste kroz Pupnatsku luku  koja bi mogla uništiti stare potporne zidove koji su dio kulturnoga naslje?a, gradona?elnik Mirko Duhovi? kazao je kako za to nema nikakve bojazni jer se u projektnoj dokumentaciji vodilo ra?una o okolišu te ?e se cesta širiti na gornju stranu odnosno prema brdu kako bi se sa?uvali stari zidovi.


Novinare je zanimao i stav župana o gradnji aerodroma na otoku na što je odgovor dao predsjednik TZ županije Aljoša Milat. Smatra se kako gradnja aerodroma uz pomo? stranih investicija nije dobro rješenje jer se zbog ekonomske isplativosti javlja potreba investitora za izgradnjom još 30 000 kreveta što bi nužno dovelo do betonizacije otoka. Postavlja se pitanje u kojem smjeru Kor?ulani žele razvijati svoj otok. Jedini na?in izgradnje zra?ne luke bez dodatne gradnje velikoga broja smještajnih kapaciteta jest, kako je kazao Milat, vra?anje izgradnje oto?kih aerodroma u državni prora?un kroz strategiju povezivanja otoka što je i bio slu?aj do 2000. godine kada je bivša ministrica turizma Pave Župan Ruskovi? stopirala realizaciju takvih projekata. 


Tekst i snimka: Lana Filippi Brki?


Kor?ula dobija svoju županijsku Lu?ku upravu

Dubrova?ko-neretvanski župan Ivan Šprlje posjetio je u petak Pelješac i otok Kor?ulu te je u jutarnjim satima u društvu doma?ina gradona?elnika Kor?ule Mirka Duhovi?a, predsjednika Turisti?ke zajednice Dubrova?ko-neretvanske županije Aljoše Milata te ?lana županijskoga poglavarstva Ante Zekana održao konferenciju za tisak u Gradskoj vije?nici.


Najavivši nekoliko tema o kojima ?e nakon obilaska otoka na radnom sastanku raspravljati  s ?lanovima Poglavarstva Grada Kor?ule župan Ivan Šprlje posebno je istaknuo važnost organiziranja županijske Lu?ke uprave u Gradu Kor?uli koja ?e profunkcionirati u svibnju nakon završetka procesa razdruživanja s Dubrovnikom.


Najavljena je realizacija projekta Južni Jadran-Dubrovnik, koji kako je naglasio župan nije projekt jedne stranke ili pojedinca, i po kojem bi se trebala regulirati i urediti izgradnja luka, marina i privezišta na podru?ju županije a kojem mogu pristupiti svi gradovi u županiji zainteresirani za razvoj mora i otoka. Župan Šprlje naglasio je i skori po?etak gradnje mosta koji bi spojio poluotok Pelješac s kopnom a za što ?e cjelovita dokumentacija o utjecaju na okoliš biti gotova krajem ove godine.


Gradnja mosta mogla bi zapo?eti ve? sljede?e godine. Na pitanje novinara o najavljenom skorom proširenju stare ceste kroz Pupnatsku luku  koja bi mogla uništiti stare potporne zidove koji su dio kulturnoga naslje?a, gradona?elnik Mirko Duhovi? kazao je kako za to nema nikakve bojazni jer se u projektnoj dokumentaciji vodilo ra?una o okolišu te ?e se cesta širiti na gornju stranu odnosno prema brdu kako bi se sa?uvali stari zidovi.


Novinare je zanimao i stav župana o gradnji aerodroma na otoku na što je odgovor dao predsjednik TZ županije Aljoša Milat. Smatra se kako gradnja aerodroma uz pomo? stranih investicija nije dobro rješenje jer se zbog ekonomske isplativosti javlja potreba investitora za izgradnjom još 30 000 kreveta što bi nužno dovelo do betonizacije otoka. Postavlja se pitanje u kojem smjeru Kor?ulani žele razvijati svoj otok. Jedini na?in izgradnje zra?ne luke bez dodatne gradnje velikoga broja smještajnih kapaciteta jest, kako je kazao Milat, vra?anje izgradnje oto?kih aerodroma u državni prora?un kroz strategiju povezivanja otoka što je i bio slu?aj do 2000. godine kada je bivša ministrica turizma Pave Župan Ruskovi? stopirala realizaciju takvih projekata. 


Tekst i snimka: Lana Filippi Brki?

Pošalji dalje: