350


Književnik Matko Maruši? sa djecom


17. velja?e 2004. godine u organizaciji školske knjižnice OŠ Petra Kanaveli?a održao se susret s književnikom Matkom Maruši?em u kino-sali «Liburna».

Predstavio nam je svoju novu zbirku pri?a “Škola plivanja”. Znamo ga ve? od prije, kao autora knjiga “Snijeg u Splitu” i “Pla?u li an?eli?”. 
Bilo nam je zadovoljstvo upoznati ga uživo. Matko Maruši? nam se svidio jer je jednostavan i duhovit kao i njegove pri?e. Govorio nam je kako je u životu važna škola i preporu?io puno, puno ?itanja.

Ina?e Matko Maruši? radi kao profesor na Medicinskom fakultetu. Napisao je dvadesetak medicinskih knjiga, a knjige za djecu je po?eo pisati sasvim slu?ajno. Sinu je prije spavanja pri?ao pri?e o svome djetinjstvu. Tako je nastala prva knjiga za djecu “Snijeg u Splitu” koju smo skoro svi pro?itali. Naravno da jesmo kad nam je to lektira u ?etvrtom razredu!

Ima troje djece i svakome je posvetio jednu knjigu. Ilustrirao ih je njegov brat, poznati karikaturist Joško Maruši?.


Novinarska grupa OŠ Petra Kanaveli?a


(Tamara Obrvan, Iva Žaneti?, Rafaela Tasovac, Petra ?ivanovi?, Iva Simoni, Matea Poša, Lana Lozica, Renata Nobilo, Nevena Jurjevi?, Franica Poša, Željka Botica, Martin Berneti?, Mislav Tarle, Mario Klisura)


Književnik Matko Maruši? sa djecom


17. velja?e 2004. godine u organizaciji školske knjižnice OŠ Petra Kanaveli?a održao se susret s književnikom Matkom Maruši?em u kino-sali «Liburna».

Predstavio nam je svoju novu zbirku pri?a “Škola plivanja”. Znamo ga ve? od prije, kao autora knjiga “Snijeg u Splitu” i “Pla?u li an?eli?”. 
Bilo nam je zadovoljstvo upoznati ga uživo. Matko Maruši? nam se svidio jer je jednostavan i duhovit kao i njegove pri?e. Govorio nam je kako je u životu važna škola i preporu?io puno, puno ?itanja.

Ina?e Matko Maruši? radi kao profesor na Medicinskom fakultetu. Napisao je dvadesetak medicinskih knjiga, a knjige za djecu je po?eo pisati sasvim slu?ajno. Sinu je prije spavanja pri?ao pri?e o svome djetinjstvu. Tako je nastala prva knjiga za djecu “Snijeg u Splitu” koju smo skoro svi pro?itali. Naravno da jesmo kad nam je to lektira u ?etvrtom razredu!

Ima troje djece i svakome je posvetio jednu knjigu. Ilustrirao ih je njegov brat, poznati karikaturist Joško Maruši?.


Novinarska grupa OŠ Petra Kanaveli?a


(Tamara Obrvan, Iva Žaneti?, Rafaela Tasovac, Petra ?ivanovi?, Iva Simoni, Matea Poša, Lana Lozica, Renata Nobilo, Nevena Jurjevi?, Franica Poša, Željka Botica, Martin Berneti?, Mislav Tarle, Mario Klisura)

Pošalji dalje: