358


Osu?en Durex ?or?e


Nakon maškarane ophodnje gradskim ulicama izložen na Rotondi, pred vratima od grada, kernoval Durex ?or?e što ga u društvu svi drže za ?oku najprije je osu?en a onda spaljen na Puntinu. Dogodilo se to u utorak popodne, na posljednji dan od maškara, pred mnoštvom Kor?ulana, okupljenih ispod Punta, glavnih gradskih vrata. Nakon što mu je”likar” Sergio, šef klini?kog konzilijuma ambulante Papagalo  ispitao srce, plu?a, jetru, ustanovivši da je sposoban za sudski proces, tužilaštvo je uzelo rije?.


Ovi kortubis od kernovala kriv je što usprkos konsenzusu Gradskog vije?a Grad ne uspijeva rasprodati ono što je ostalo od gradske imovine u zamjenu za kupnju ku?e Marka Pola, što nitko ne zna kad je bal KPK pa se kapekaši moraju imabalunava’ u Baluna, što od nedije triba imat radar i eho sonder za na? butigu od kruha, što dva doma?a  brodara imaju jedan brod, što prema novinarima brodovima upravljaju timunjeri, što se Ježevica po?inje pretvarat u Ježevu ku?icu, što za po? na Badiju triba ?ini vizu u Svetoga Nikole, što Šušmuš bar ni ni za drža’ kokoši pa je najboje da se bali održaju u plasteniku Anemone u kojemu je instalirana i klima, što se zatvori Pule pa je Vlada od maškara ostala brez državne ustanove i još za puno tega.


Unato? truda obrane i iznošenje dokaza u njegovu korist, kernoval Durex ?or?e na kraju je proglašen krivim, osu?en i spaljen na Puntinu.


Tekst: Ž. Petkovi?, Snimak: S.Strihi?


 MAŠKARE 2004 !

ikorcula.net38041.5319907407


Osu?en Durex ?or?e


Nakon maškarane ophodnje gradskim ulicama izložen na Rotondi, pred vratima od grada, kernoval Durex ?or?e što ga u društvu svi drže za ?oku najprije je osu?en a onda spaljen na Puntinu. Dogodilo se to u utorak popodne, na posljednji dan od maškara, pred mnoštvom Kor?ulana, okupljenih ispod Punta, glavnih gradskih vrata. Nakon što mu je”likar” Sergio, šef klini?kog konzilijuma ambulante Papagalo  ispitao srce, plu?a, jetru, ustanovivši da je sposoban za sudski proces, tužilaštvo je uzelo rije?.


Ovi kortubis od kernovala kriv je što usprkos konsenzusu Gradskog vije?a Grad ne uspijeva rasprodati ono što je ostalo od gradske imovine u zamjenu za kupnju ku?e Marka Pola, što nitko ne zna kad je bal KPK pa se kapekaši moraju imabalunava’ u Baluna, što od nedije triba imat radar i eho sonder za na? butigu od kruha, što dva doma?a  brodara imaju jedan brod, što prema novinarima brodovima upravljaju timunjeri, što se Ježevica po?inje pretvarat u Ježevu ku?icu, što za po? na Badiju triba ?ini vizu u Svetoga Nikole, što Šušmuš bar ni ni za drža’ kokoši pa je najboje da se bali održaju u plasteniku Anemone u kojemu je instalirana i klima, što se zatvori Pule pa je Vlada od maškara ostala brez državne ustanove i još za puno tega.


Unato? truda obrane i iznošenje dokaza u njegovu korist, kernoval Durex ?or?e na kraju je proglašen krivim, osu?en i spaljen na Puntinu.


Tekst: Ž. Petkovi?, Snimak: S.Strihi?


 MAŠKARE 2004 !

ikorcula.net38041.5319907407

Pošalji dalje: