360

ANTE  LEŠAJA, Kor?ula
(prosinac 2003. godine)   


KRITI?KE  NAPOMENE UZ  TVRDNJE DR FRANKA OREBA I NEKOLICINE DRUGIH AUTORA U POVODU 120.  GODIŠNJICE  «KOR?ULANSKOG  PJEVA?KOG  DRUŽTVA  Sv. CECILIJA»


Posljednjih smo godina naro?ito intenzivno suo?eni s tzv. «revizijom povijesti». Naravno da ?e vrijeme «staviti stvari na svoje mjesto». Ali to nikako ne zna?i da suvremenici, tj. svjedoci spomenutih postupaka «revizije povijesti», smiju to prešutjeti. Naravno, nemogu?e je na sve slu?ajeve «revizije povijesti» reagirati. Ali, postoje primjeri koji su naro?ito izraziti i koji mogu biti primjerom kako se i na koji na?in to radi i koji, stoga, mogu biti pou?ni.


Jedan od primjera «revizije povijesti» je i pisanje u povodu obilježavanja 120. godišnjice KPD ‘Sv. Cecilija’, osnovanog u Kor?uli 1883. godine (osim jednoga teksta pisanog nešto ranije, tj. 1991. godine, i u druge svrhe). Smatrao sam potrebnim na to ukazati, a rezultat su ove «Kriti?ke napomene…».


 Kliknite ovdje za cijeli tekst (250 KB)

ANTE  LEŠAJA, Kor?ula
(prosinac 2003. godine)   


KRITI?KE  NAPOMENE UZ  TVRDNJE DR FRANKA OREBA I NEKOLICINE DRUGIH AUTORA U POVODU 120.  GODIŠNJICE  «KOR?ULANSKOG  PJEVA?KOG  DRUŽTVA  Sv. CECILIJA»


Posljednjih smo godina naro?ito intenzivno suo?eni s tzv. «revizijom povijesti». Naravno da ?e vrijeme «staviti stvari na svoje mjesto». Ali to nikako ne zna?i da suvremenici, tj. svjedoci spomenutih postupaka «revizije povijesti», smiju to prešutjeti. Naravno, nemogu?e je na sve slu?ajeve «revizije povijesti» reagirati. Ali, postoje primjeri koji su naro?ito izraziti i koji mogu biti primjerom kako se i na koji na?in to radi i koji, stoga, mogu biti pou?ni.


Jedan od primjera «revizije povijesti» je i pisanje u povodu obilježavanja 120. godišnjice KPD ‘Sv. Cecilija’, osnovanog u Kor?uli 1883. godine (osim jednoga teksta pisanog nešto ranije, tj. 1991. godine, i u druge svrhe). Smatrao sam potrebnim na to ukazati, a rezultat su ove «Kriti?ke napomene…».


 Kliknite ovdje za cijeli tekst (250 KB)

Pošalji dalje: