364


Nasukao se Sveti Duje !


Na hridi rta Kosira?a, par stotinjak metara od uvale Lovišta, na krajnjem sjeverozapadnom dijelu poluotoka Pelješca, u nedjelju ujutro u 4 sata i 45 minuta nasukao se brod Sveti Duje, splitskog brodara Brodposplit. Teretnjak za rasute tereta 93,6 metara dug, 13 metara širok 4200 BRT, kojeg je doma?i brodar kupio od gr?kog brodovlasnika pred Boži? prošle godine, plovio je iz Splita prema talijanskoj luci Taranto na ukrcaj tereta. Do nasukavanja je, prema izjavi Smoje Sr?ana, zapovjednika broda došlo zbog kvara brodskoga radara.


Kako nam je kazao Vojko Trojan, lu?ki kapetan u Kor?uli,  zapovjednik broda je zbog loše vidljivosti, kiše i orkanske lebi?ade potražio zaklon u uvali Lovište, kada je snažan vjetar gurnuo brod na pli?ak uvale Kosira?e. Posada broda je nekoliko puta snažnim «manovrima» po krmi pokušala odsukati brod no-bezuspješno!


O tome nam je posvjedo?io sedamnaestogodišnji mještanin Lovišta Jasmin Spirjan koji je svojim ?amcem stigao do mjesta nesre?e. Ispri?ao nam je da je brod nekoliko puta snažno «zašijao» ne bi li se odsukao.


Osim velike buke strojeva i gustog dima iz strojarnice ništa se nije dogodilo i posada je nakon pola sata bezuspješnog pokušaja odustala – kazao nam je sedamnaestogodišnji mladi?.


Iako se novinarska ekipa zajedno sa najznatiželjnijim mještanima  teškom mukom uspjela po nepristupa?nom terenu probiti do sjeverne obale Lovišta i izbiti pred nasukani brod, nisu mogli do?i do informacije od strane ?lanova posade koji kao da su zalijepili flaster na svoja usta.
Na prvi pogled, na brodu pramcem nasukanom na hridi rta Kosira?a, nisu bila vidljiva ve?a ošte?enja, osim nagnje?ene vanjske oplate i nekoliko udubljenja po boku. Izgledalo je kao da je Sveti Duje krmom legao na pijesak pli?aka vale, a ništa nije govorilo o tome da bi se nafta iz tankova mogla izliti u more. 


U kasnim poslijepodnevnim satima na mjesto havarije doplovio je remorker Deneb iz Plo?a. Prema rije?ima Vojka Trojana, lu?kog kapetana iz Kor?ule, remorker je uspio odsukati Svetoga Duju koji se potom usidrio pred uvalu Lovište. U me?uvremenu su, kazao je Trojan, ronioci pregledali dno broda ustvrdivši da je rije? o 15-ak metara dugom ošte?enju u njegovom pram?anome dijelu.


Prema izvještaju ronioca, oplata je dijelom nagnje?ena, dijelom probijena a na mjestima je došlo do napuknu?a. 


Iako je more ušlo u prednje tankove brod je siguran i nema opasnosti prodora mora u njegovu unutrašnjost – prve su informacije ronioca.


Na odsukanome brodu u ve?ernjim satima stigli su djelatnici Hrvatskog brodo registra koji ?e odlu?iti u koje ?e najbliže hrvatsko brodogradilište Sveti Duje na remont.


  FOTOGRAFIJE


Željan Petkovi? 

ikorcula.net38047.166875


Nasukao se Sveti Duje !


Na hridi rta Kosira?a, par stotinjak metara od uvale Lovišta, na krajnjem sjeverozapadnom dijelu poluotoka Pelješca, u nedjelju ujutro u 4 sata i 45 minuta nasukao se brod Sveti Duje, splitskog brodara Brodposplit. Teretnjak za rasute tereta 93,6 metara dug, 13 metara širok 4200 BRT, kojeg je doma?i brodar kupio od gr?kog brodovlasnika pred Boži? prošle godine, plovio je iz Splita prema talijanskoj luci Taranto na ukrcaj tereta. Do nasukavanja je, prema izjavi Smoje Sr?ana, zapovjednika broda došlo zbog kvara brodskoga radara.


Kako nam je kazao Vojko Trojan, lu?ki kapetan u Kor?uli,  zapovjednik broda je zbog loše vidljivosti, kiše i orkanske lebi?ade potražio zaklon u uvali Lovište, kada je snažan vjetar gurnuo brod na pli?ak uvale Kosira?e. Posada broda je nekoliko puta snažnim «manovrima» po krmi pokušala odsukati brod no-bezuspješno!


O tome nam je posvjedo?io sedamnaestogodišnji mještanin Lovišta Jasmin Spirjan koji je svojim ?amcem stigao do mjesta nesre?e. Ispri?ao nam je da je brod nekoliko puta snažno «zašijao» ne bi li se odsukao.


Osim velike buke strojeva i gustog dima iz strojarnice ništa se nije dogodilo i posada je nakon pola sata bezuspješnog pokušaja odustala – kazao nam je sedamnaestogodišnji mladi?.


Iako se novinarska ekipa zajedno sa najznatiželjnijim mještanima  teškom mukom uspjela po nepristupa?nom terenu probiti do sjeverne obale Lovišta i izbiti pred nasukani brod, nisu mogli do?i do informacije od strane ?lanova posade koji kao da su zalijepili flaster na svoja usta.
Na prvi pogled, na brodu pramcem nasukanom na hridi rta Kosira?a, nisu bila vidljiva ve?a ošte?enja, osim nagnje?ene vanjske oplate i nekoliko udubljenja po boku. Izgledalo je kao da je Sveti Duje krmom legao na pijesak pli?aka vale, a ništa nije govorilo o tome da bi se nafta iz tankova mogla izliti u more. 


U kasnim poslijepodnevnim satima na mjesto havarije doplovio je remorker Deneb iz Plo?a. Prema rije?ima Vojka Trojana, lu?kog kapetana iz Kor?ule, remorker je uspio odsukati Svetoga Duju koji se potom usidrio pred uvalu Lovište. U me?uvremenu su, kazao je Trojan, ronioci pregledali dno broda ustvrdivši da je rije? o 15-ak metara dugom ošte?enju u njegovom pram?anome dijelu.


Prema izvještaju ronioca, oplata je dijelom nagnje?ena, dijelom probijena a na mjestima je došlo do napuknu?a. 


Iako je more ušlo u prednje tankove brod je siguran i nema opasnosti prodora mora u njegovu unutrašnjost – prve su informacije ronioca.


Na odsukanome brodu u ve?ernjim satima stigli su djelatnici Hrvatskog brodo registra koji ?e odlu?iti u koje ?e najbliže hrvatsko brodogradilište Sveti Duje na remont.


  FOTOGRAFIJE


Željan Petkovi? 

ikorcula.net38047.166875

Pošalji dalje: