366


Ni na internetu bez skandela?


Kor?ula – naše malo misto, ne može bez skandela ni na internetu. Ma nema veze, neka se piše i govori što je kome drago i milo, nemamo ništa protiv, dapa?e. Ali imamo se pravo bar se ogradit (obranit).


Došlo je toliko daleko da ovaj website i ljude koji ga stvaraju zovu “kor?ulanskim go**ima”. Natpisi su se pojavili na jednim internet stranicama. Moram priznati da to na jedan na?in shva?am kao i kompliment. Stranica se okarakterizira kao “kor?ulanska”, a di ?eš bolje? A za ovu drugu rije? – neka. Kome smrdi, neka zaobilazi.Nego, nešto drugo, da ne bi bilo zabune. Naš site je napadnut nekih 10-tak puta u velja?i, i vrlo revno smo pratili sve doga?aje i radili “backtrace” napada?a raznim metodama. Na žalost, napadi su bili “jeftini” pa nam nije ni bilo uzbudljivo “braniti suverenitet”.


I ne samo da znamo kako se napadalo (ako su to uop?e napadi – prije su bili pokušaji), nego znamo i tko su napada?i. ?ak smo i prikupili razne datoteke iz tih kompjutera, ali ipak više kao trofej.


O tehni?kim detaljima možda više u Forumu, ukoliko bude zainteresiranih.

ikorcula.net38047.4583449074


Ni na internetu bez skandela?


Kor?ula – naše malo misto, ne može bez skandela ni na internetu. Ma nema veze, neka se piše i govori što je kome drago i milo, nemamo ništa protiv, dapa?e. Ali imamo se pravo bar se ogradit (obranit).


Došlo je toliko daleko da ovaj website i ljude koji ga stvaraju zovu “kor?ulanskim go**ima”. Natpisi su se pojavili na jednim internet stranicama. Moram priznati da to na jedan na?in shva?am kao i kompliment. Stranica se okarakterizira kao “kor?ulanska”, a di ?eš bolje? A za ovu drugu rije? – neka. Kome smrdi, neka zaobilazi.Nego, nešto drugo, da ne bi bilo zabune. Naš site je napadnut nekih 10-tak puta u velja?i, i vrlo revno smo pratili sve doga?aje i radili “backtrace” napada?a raznim metodama. Na žalost, napadi su bili “jeftini” pa nam nije ni bilo uzbudljivo “braniti suverenitet”.


I ne samo da znamo kako se napadalo (ako su to uop?e napadi – prije su bili pokušaji), nego znamo i tko su napada?i. ?ak smo i prikupili razne datoteke iz tih kompjutera, ali ipak više kao trofej.


O tehni?kim detaljima možda više u Forumu, ukoliko bude zainteresiranih.

ikorcula.net38047.4583449074

Pošalji dalje: