367

 


Odobren poticaj od 30 tisu?a kuna brodskoj pruzi Viganj-Ku?ište-Kor?ula za 2002 i 2003 godinu

Malome brodaru Marinu Juriši?u iz Ku?išta Županija dubrova?ko neretvanska dodijelila je dugo o?ekivanu subvenciju od 30 tisu?a kuna za liniju Viganj – Ku?ište – Kor?ula. Time su prestale sve muke i poteško?e doma?eg brodara, ali i putnika sa krajnjeg zapadnog dijela poluotoka Pelješca. Zahvaljuju?i se na subvenciji svima u županiji a posebno dožupanu Vedranu Lelekovi?u Juriši? je kazao


Uplatom od 30 tisu?a kuna mo?i ?u kona?no podmiriti sva svoja zaostala dugovanja po obrtu. Ovaj hvalevrijedan ?in ne damo da mi je omogu?io da se izvu?em iz dugovanja ve? mi je vratio nadu i želju za radom. Mogu samo re?i još jedno veliko hvala dožupanu Lelekovi?u i svima koji su mi pomogli -.


Juriši?  je dodao da ?e i dalje ?initi sve kako bi linija Viganj-Ku?ište-Kor?ula zadovoljila potrebe svih putnika Pelješca i Kor?ule. Kazao je da  je subvenciji prethodio sastanak predstavnika mjesnih odbora Lovišta Vignja i Ku?išta sa županom Ivom Šprlje koji je pozdravio njihova nastojanja da se linija održi i financijski pomogne. Šprlje je na tom sastanku, kazao je Juriši?, obe?ao da ?e županija za sije?anj i velja?u 2004 godine, do raspisivanja natje?aja za koncesiju, pokriti troškove održavanja linije mjese?nim iznosom od 2,5 tisu?e kuna. Pozdravljaju?i županovo obe?anje Juriši? je uspostavio ranije ukinutu liniju u 10 sati.


Ž. Petkovi?

 


Odobren poticaj od 30 tisu?a kuna brodskoj pruzi Viganj-Ku?ište-Kor?ula za 2002 i 2003 godinu

Malome brodaru Marinu Juriši?u iz Ku?išta Županija dubrova?ko neretvanska dodijelila je dugo o?ekivanu subvenciju od 30 tisu?a kuna za liniju Viganj – Ku?ište – Kor?ula. Time su prestale sve muke i poteško?e doma?eg brodara, ali i putnika sa krajnjeg zapadnog dijela poluotoka Pelješca. Zahvaljuju?i se na subvenciji svima u županiji a posebno dožupanu Vedranu Lelekovi?u Juriši? je kazao


Uplatom od 30 tisu?a kuna mo?i ?u kona?no podmiriti sva svoja zaostala dugovanja po obrtu. Ovaj hvalevrijedan ?in ne damo da mi je omogu?io da se izvu?em iz dugovanja ve? mi je vratio nadu i želju za radom. Mogu samo re?i još jedno veliko hvala dožupanu Lelekovi?u i svima koji su mi pomogli -.


Juriši?  je dodao da ?e i dalje ?initi sve kako bi linija Viganj-Ku?ište-Kor?ula zadovoljila potrebe svih putnika Pelješca i Kor?ule. Kazao je da  je subvenciji prethodio sastanak predstavnika mjesnih odbora Lovišta Vignja i Ku?išta sa županom Ivom Šprlje koji je pozdravio njihova nastojanja da se linija održi i financijski pomogne. Šprlje je na tom sastanku, kazao je Juriši?, obe?ao da ?e županija za sije?anj i velja?u 2004 godine, do raspisivanja natje?aja za koncesiju, pokriti troškove održavanja linije mjese?nim iznosom od 2,5 tisu?e kuna. Pozdravljaju?i županovo obe?anje Juriši? je uspostavio ranije ukinutu liniju u 10 sati.


Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: