368


         (Dom Kulture nekad)


Izabran novi izvo?a?


Prema najnovijim informacijama, zbog neopravdanog pove?anja cijene radova od strane gra?evinske tvrtke Vektor Adria d.o.o. iz Splita, investitor radova na sanaciji krovišta bivšeg Doma Kulture tvrtka Enjoy & Dream, najmoprimac ugostiteljskog dijela objekta, izabrao je novog izvo?a?a radova sa povoljnijom cijenom – tvrtku Manoval d.o.o. iz Splita, koja je spremna odmah krenuti sa radovima.


Grad Kor?ula je dao suglasnost za novog izvo?a?a radova, sa rokom po?etka radova do 8. ožujka.


         (Dom Kulture nekad)


Izabran novi izvo?a?


Prema najnovijim informacijama, zbog neopravdanog pove?anja cijene radova od strane gra?evinske tvrtke Vektor Adria d.o.o. iz Splita, investitor radova na sanaciji krovišta bivšeg Doma Kulture tvrtka Enjoy & Dream, najmoprimac ugostiteljskog dijela objekta, izabrao je novog izvo?a?a radova sa povoljnijom cijenom – tvrtku Manoval d.o.o. iz Splita, koja je spremna odmah krenuti sa radovima.


Grad Kor?ula je dao suglasnost za novog izvo?a?a radova, sa rokom po?etka radova do 8. ožujka.

Pošalji dalje: