372

Kor?ulani ogor?eni ukidanjem no?nih trajektnih pruga na liniji Kor?ula- Orebi? preko Pelješkog kanala


Vratite no?nu liniju ili ?emo tražiti novog koncesionara

Kor?ulani su ogor?eni što im je «iza le?a», bez objašnjenja i konzultacija državni brodar skrojio novi trajektni plovidbeni red preko Pelješkog kanala u kojem su isklju?ene nedavno uvedene no?ne linije u 24 sata i 3 sata i 30 minuta.   Opširnije

Kor?ulani ogor?eni ukidanjem no?nih trajektnih pruga na liniji Kor?ula- Orebi? preko Pelješkog kanala


Vratite no?nu liniju ili ?emo tražiti novog koncesionara

Kor?ulani su ogor?eni što im je «iza le?a», bez objašnjenja i konzultacija državni brodar skrojio novi trajektni plovidbeni red preko Pelješkog kanala u kojem su isklju?ene nedavno uvedene no?ne linije u 24 sata i 3 sata i 30 minuta.   Opširnije

Pošalji dalje: