375


Komentar povodom teksta dopisnika SD i izjave gradskih ?elnika Kor?ule


Vrlo je zanimljiv prosvjed Gradskih ?elnika oko ukidanja no?nih trajektnih linija Kor?ula – Orebi?. Svakako nitko pametan nije za ukidanje tih no?nih linija i prema rije?ima Državnog tajnika za more B. Ba?i?a do ljeta bi trebala uz jeftinije karte krenuti samo jedna no?na linija – vjerojatno ona u pono?    Opširnije

ikorcula.net38049.4383912037


Komentar povodom teksta dopisnika SD i izjave gradskih ?elnika Kor?ule


Vrlo je zanimljiv prosvjed Gradskih ?elnika oko ukidanja no?nih trajektnih linija Kor?ula – Orebi?. Svakako nitko pametan nije za ukidanje tih no?nih linija i prema rije?ima Državnog tajnika za more B. Ba?i?a do ljeta bi trebala uz jeftinije karte krenuti samo jedna no?na linija – vjerojatno ona u pono?    Opširnije

ikorcula.net38049.4383912037

Pošalji dalje: