385


Zapo?eli radovi na sanaciji Hobera

Zapo?eli su radovi na sanaciji Hobera, od 1969 godine proglašenog rezervatom prirodnog predjela, površine 25 hektara, sada sa statusom park-šume smanjenog obujma od samo 12 ha, obraslog gustom borovom šumom i ostalim autohtonim raslinjem s mnoštvom uskih staza za šetnju ili ?oging,  izra?enih još u vrijeme Austro ugarske. Iako je rije? o park-šumi kojom gospodari Županija dubrova?ko neretvanska, Grad je odlu?io iz vlastitih sredstava, u okviru svojih mogu?nosti, zapo?eti sa radovima na održanju i njenoj obnovi. Tako su radnici KTD-Hober, nakon dogovora sa okolnim stanarima luke Uš i uz konzultacije sa konzervatorima iz Dubrovnika, zapo?eli sa uklanjanjem prvog reda ozna?enih stabala alepskoga bora uz rubne dijelove  parka, kroz šetnicu, prema Svetome Antunu, kako bi smanjili opasnost od  eventualnog širenja požara prema ku?ama.  Opširnije


Zapo?eli radovi na sanaciji Hobera

Zapo?eli su radovi na sanaciji Hobera, od 1969 godine proglašenog rezervatom prirodnog predjela, površine 25 hektara, sada sa statusom park-šume smanjenog obujma od samo 12 ha, obraslog gustom borovom šumom i ostalim autohtonim raslinjem s mnoštvom uskih staza za šetnju ili ?oging,  izra?enih još u vrijeme Austro ugarske. Iako je rije? o park-šumi kojom gospodari Županija dubrova?ko neretvanska, Grad je odlu?io iz vlastitih sredstava, u okviru svojih mogu?nosti, zapo?eti sa radovima na održanju i njenoj obnovi. Tako su radnici KTD-Hober, nakon dogovora sa okolnim stanarima luke Uš i uz konzultacije sa konzervatorima iz Dubrovnika, zapo?eli sa uklanjanjem prvog reda ozna?enih stabala alepskoga bora uz rubne dijelove  parka, kroz šetnicu, prema Svetome Antunu, kako bi smanjili opasnost od  eventualnog širenja požara prema ku?ama.  Opširnije

Pošalji dalje: