393


Prodaja ku?e Marko Pola na radio mostu Kor?ula – Sydney


U emisiji Hrvatskog radija Australije na temu «Prodaja ku?e Marka Pola», studio u Sydneyu uspostavilo je radio most sa lokalnim radio Kor?ulom u kojem se, me?u Kor?ulanima i iseljenicima, razvila živa rasprava o problematici prodaje i kupnje najpoznatije kor?ulanske ku?e.


U Sidnejskome studiju pod voditeljskom palicom Barbare Zaher Ton?i Farac, poznati hotelijer, vlasnik restorana «Wild Fire», predložio je  akciju prikupljanja pomo?i za spas ku?e Marka Pola u svim državama svijete gdje žive Hrvati. Tu je njegovu ideju podržala i urednica radio postaje, sugeriraju?i da se takva sabirna akcije pokrene na nivou svih Hrvatskih klubova u iseljeništvu.


Iz dalekog Bangkoka putem radio mosta Franko Cetini?, poznati  kor?ulanski poduzetnik je kazao da je spreman sudjelovati u akciji. Založio se da ?e se pri skorom dolasku u domovinu osobno u Vladi u Zagrebu razgovarati o nov?anoj pomo?i s ciljem spašavanja od propadanja najatraktivnije i najpoznatije kor?ulanske ku?e koja, kako je kazao, mora biti u vlasništvu Kor?ulana. Gospodin Cetini? je i sam otkrio da na Kor?uli namjerava otvoriti restoran Marko Polo u kojem ?e biti zastupljene ?etiri kuhinje: talijanska, hrvatska indijska i kineska kuhinja.


Predsjednik Gradskoga vije?a Frano Skokandi? iz studija radija Kor?ule, u emisiji koju je vodio novinar Smiljan Žakni?, odaslao je u eter kor?ulanskim iseljenicima u svijetu poruku kako je Grad do sada za kupnju ku?e uspio osigurati tek 33 posto sredstava.


Gradska turisti?ka zajednica osigurala je 25 posto sredstava, a sa 8 posto iznosa od pola milijuna eura odlu?ila je pomo?i i županija. Radimo na tome da Gradsko poglavarstvo otkupi ku?u u cijelosti sa turisti?kom zajednicom, kako bi bila 100% u vlasništvu Grada. Ako bi na dražbi uspjeli  prodati samo jednu našu nekretninu, onda bi pokrili negdje oko 60-70% ukupne prodajne cijene od pola milijuna kuna, a ostalih 30-40% ustupili bi nekom drugom u suvlasni?kom udjelu – kazao je u radio mostu Skokandi? istaknuvši da je sve otvoreno.


Napomenuo je da ?e Poglavarstvo od vije?a na skorašnjoj sjednici zatražiti ponovno raspisivanje natje?aja za prodaju gradskih nekretnina kako bi se namaknuli novci za kupnju Polove rodne ku?e. Istaknuo je da ?e u drugoj dražbi biti ozbiljnih kupaca, što zna?i i više šansi za namicanje novaca za kupnju željene ku?e.


Drugi kor?ulanski sugovornik Vladimir Depolo govorio  je o povijesnom prikazu Polova života, njegovoj malo poznatoj klesarskoj djelatnosti u Genovi, vezama prezimena Polo sa Kor?ulom, povijesnoj bitci u kojoj je Polo zarobljen pod Kor?ulom. Izvijestio je iseljenike i o  razlozima osnivanja Me?unarodnog centra Marko Polo i njegovim dosadašnjim aktivnostima te o skorašnjoj obljetnici 750 godina ro?enja Marka Pola koja ?e se posebno obilježiti.


Na kraju, radio most, s ciljem populariziranja imena Marka Pola i doprinosa kor?ulanskih iseljenika u pomo?i kupnje ku?e, protekao je uz brojne tehni?ke poteško?e i prekide u eteru. Ali i uz saznanje da problematika prodaje ku?e najpoznatijeg Kor?ulanina živo zanima sve iseljenike sa najmnogoljudnijeg dalmatinskog otoka koji su spremni pomo?i.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?


Prodaja ku?e Marko Pola na radio mostu Kor?ula – Sydney


U emisiji Hrvatskog radija Australije na temu «Prodaja ku?e Marka Pola», studio u Sydneyu uspostavilo je radio most sa lokalnim radio Kor?ulom u kojem se, me?u Kor?ulanima i iseljenicima, razvila živa rasprava o problematici prodaje i kupnje najpoznatije kor?ulanske ku?e.


U Sidnejskome studiju pod voditeljskom palicom Barbare Zaher Ton?i Farac, poznati hotelijer, vlasnik restorana «Wild Fire», predložio je  akciju prikupljanja pomo?i za spas ku?e Marka Pola u svim državama svijete gdje žive Hrvati. Tu je njegovu ideju podržala i urednica radio postaje, sugeriraju?i da se takva sabirna akcije pokrene na nivou svih Hrvatskih klubova u iseljeništvu.


Iz dalekog Bangkoka putem radio mosta Franko Cetini?, poznati  kor?ulanski poduzetnik je kazao da je spreman sudjelovati u akciji. Založio se da ?e se pri skorom dolasku u domovinu osobno u Vladi u Zagrebu razgovarati o nov?anoj pomo?i s ciljem spašavanja od propadanja najatraktivnije i najpoznatije kor?ulanske ku?e koja, kako je kazao, mora biti u vlasništvu Kor?ulana. Gospodin Cetini? je i sam otkrio da na Kor?uli namjerava otvoriti restoran Marko Polo u kojem ?e biti zastupljene ?etiri kuhinje: talijanska, hrvatska indijska i kineska kuhinja.


Predsjednik Gradskoga vije?a Frano Skokandi? iz studija radija Kor?ule, u emisiji koju je vodio novinar Smiljan Žakni?, odaslao je u eter kor?ulanskim iseljenicima u svijetu poruku kako je Grad do sada za kupnju ku?e uspio osigurati tek 33 posto sredstava.


Gradska turisti?ka zajednica osigurala je 25 posto sredstava, a sa 8 posto iznosa od pola milijuna eura odlu?ila je pomo?i i županija. Radimo na tome da Gradsko poglavarstvo otkupi ku?u u cijelosti sa turisti?kom zajednicom, kako bi bila 100% u vlasništvu Grada. Ako bi na dražbi uspjeli  prodati samo jednu našu nekretninu, onda bi pokrili negdje oko 60-70% ukupne prodajne cijene od pola milijuna kuna, a ostalih 30-40% ustupili bi nekom drugom u suvlasni?kom udjelu – kazao je u radio mostu Skokandi? istaknuvši da je sve otvoreno.


Napomenuo je da ?e Poglavarstvo od vije?a na skorašnjoj sjednici zatražiti ponovno raspisivanje natje?aja za prodaju gradskih nekretnina kako bi se namaknuli novci za kupnju Polove rodne ku?e. Istaknuo je da ?e u drugoj dražbi biti ozbiljnih kupaca, što zna?i i više šansi za namicanje novaca za kupnju željene ku?e.


Drugi kor?ulanski sugovornik Vladimir Depolo govorio  je o povijesnom prikazu Polova života, njegovoj malo poznatoj klesarskoj djelatnosti u Genovi, vezama prezimena Polo sa Kor?ulom, povijesnoj bitci u kojoj je Polo zarobljen pod Kor?ulom. Izvijestio je iseljenike i o  razlozima osnivanja Me?unarodnog centra Marko Polo i njegovim dosadašnjim aktivnostima te o skorašnjoj obljetnici 750 godina ro?enja Marka Pola koja ?e se posebno obilježiti.


Na kraju, radio most, s ciljem populariziranja imena Marka Pola i doprinosa kor?ulanskih iseljenika u pomo?i kupnje ku?e, protekao je uz brojne tehni?ke poteško?e i prekide u eteru. Ali i uz saznanje da problematika prodaje ku?e najpoznatijeg Kor?ulanina živo zanima sve iseljenike sa najmnogoljudnijeg dalmatinskog otoka koji su spremni pomo?i.


Tekst i snimak Ž. Petkovi?

Pošalji dalje: